Svenskt företag utvecklar behandling för nyfödda

Det svenska företaget BioGaia ska satsa på att ta fram ett läkemedel mot den dödliga sjukdomen nekrotiserande enterokolit.

12 Nov 2013, kl 10:16
0

Nekrotiserande enterokolit, NEC, är en allvarlig tarmsjukdom som drabbar för tidigt födda barn. Företaget BioGaia meddelar att man kommer investera upp till 42 miljoner kronor i projektet under en tvåårsperiod. Projektet ska drivas av dotterbolaget Infant Bacterial Therapeutics, IBT.

Dotterbolaget ska ta fram en ny formulering och tillverkningsprocess, anpassad till de kvalitetskrav den amerikanska läkemedelsmyndigheten ställer på biologiska läkemedel.
Tidigare i höst fick IBT sitt läkemedel Lactobacillus reuteri mot NEC klassat som särläkemedel av FDA.