Annons

Svenskt-finskt samarbete kring interaktioner

Inom ramen för ett svenskt-finskt samarbete utvecklas nu en databas som ska ge förskrivare information om eventuella läkemedelsinteraktioner i förskrivningsögonblicket.

21 sep 2004, kl 12:48
0

Projektet inleddes för ett år sedan och syftar till att skapa en databas kopplad direkt till patientens medicinlista, med information om interaktioner och deras kliniska betydelse.

Databasen kommer att uppdateras i sin helhet fyra gånger per år och anpassning till varusortimentet kommer att kunna ske dagligen.

En första version av databasen beräknas vara klar sommaren 2005. Interaktionsenheten i Åbo, Karolinska Institutet och Läkemedelsenheten i Stockholms läns landsting ingår i trepartssamarbetet, enligt ett pressmeddelande från Läkemedelsenheten vid Stockholms läns landsting med flera.

Läkemedelsindustriföreningen stödjer projektet och ansvarar för distributionen av interaktionsdatabasen i Sverige.