Annons

Svenska studier med hiv-vaccin går vidare

Lyckade studier i både Sverige och Tanzania gör att arbetet med
att utveckla ett hiv-vaccin fortsätter. I början av nästa år hoppas
forskarna på att ytterligare en klinisk prövning ska vara igång i
Sverige.

16 sep 2009, kl 10:58
0

Annons

Redan 2004 fick forskare vid Smittskyddsinstitutet och Södersjukhuset i Stockholm tillstånd att genomföra kliniska prövningar med ett hiv-vaccin som innehåller arvsmassa från hiv. Sammansättningen av vaccinet har gjorts för att kunna framkalla ett så specifikt immunsvar som möjligt.

 Försöken har gett positiva resultat och forskarna ska nu gå vidare och pröva att vaccinera med hjälp av elektroporering för att se om vaccineringen kan bli mer effektiv.

Vaccinet har i tidigare studier även testats på personer i Tanzania och det har i fas I och II-studier visat sig ge ett immunsvar som är både brett och starkt. Nu planeras ytterligare tester på svenska frivilliga som inte är infekterade med hiv.
– Själva vaccinet är detsamma som tidigare men vi ska prova att använda elektroporering där vi ger en serie korta strömstötar vid vaccinationsstället för en mer effektiv immunisering. Det känns som ett snabbt nyp i huden, säger Eric Sandström, professor och överläkare vid Venhälsan på Södersjukhuset.

Denna generation av vacciner kan troligen inte hindra att någon blir infekterad med hiv men genom att aktivera flera delar av immunförsvaret skulle det kunna förhindra att den smittade utvecklar sjukdom. I bästa fall skulle det också kunna minska risken att den som själv har blivit infekterad med viruset för smittan vidare.
– Till nästa studie behöver vi 48 personer och den som är intresserad av mer information kan vända sig till oss. Så fort alla tillstånd är klara kommer vi börja rekrytera och förhoppningen är att vi kan vara igång i början av 2010, säger Eric Sandström.

Vaccinet ges i flera omgångar där patienten först under tre månader får tre sprutor ytligt i huden på samma sätt som vid tidigare försök men nu kompletterat med elektroporeringen. Efter sex månader ges en förstärkningsdos och ytterligare en till efter sex månader. Studien är ett samarbete mellan Smittskyddsinstitutet, Södersjukhuset och Karolinska institutet som drivit gemensam hivforskning sedan 1980-talet. Om det visar sig att metoden fungerar kommer även detta att testas på personer i Tanzania.

Eftersom det handlar om ett vaccin som genetiskt modifierat ger Läkemedelsverket möjlighet för alla intresserade att yttra innan beslut tas. Senast den 1 oktober vill de ha in eventuella synpunkter.