Annons
Forskare granskar digitala vårdmöten

Forskare granskar digitala vårdmöten

Går det att bedöma halsfluss lika tillförlitligt digitalt som vid ett fysiskt läkarbesök? Det undersöks i en studie.

16 okt 2018, kl 12:16
0

Annons

Det digitala vårdföretaget Doktor24 har tagit initiativ till en studie som jämför digital handläggning av halsfluss med traditionell vård vid en vårdcentral. Studien genomförs av forskare vid Karolinska institutet.

– Min hypotes är att en del bedömningar av halsfluss kan göras lika korrekt online som vid en fysisk vårdkontakt, säger Tobias Perdahl, verksamhetschef och läkare på Doktor24.

Doktor24 erbjuder för närvarande alla i Stockholms län som digitalt söker för halsont att vara med i studien. Det handlar om en relativt liten studie med 30-100 deltagare. Resultatet beräknas vara klart senast i mars 2019.

Patienterna informeras om att medverkan i studien inte påverkar vilken vård de i slutänden får. Varje deltagare undersöks först digitalt av Doktor24:s läkare som dokumenterar sin bedömning. Sedan får patienten omgående tid på en av det 20-tal vårdcentraler och närakuter i Stockholms län som vårdföretaget samarbetar med. Patienten betalar endast för ett fysiskt läkarbesök och den digitala konsultationen är kostnadsfri.

På vårdcentralen genomförs och dokumenteras en förnyad bedömning. Forskarna kommer sedan att studera i hur hög utsträckning de digitala bedömningarna överensstämmer med de fysiska.

Halsfluss (faryngotonsillit) är en av de sjukdomar som Strama, det nationella nätverket mot antibiotikaresistens, tar upp i sina kvalitetsindikatorer för digitala vårdmöten från 2017. Halsfluss orsakas av såväl virus som av bakterier och flertalet patienter blir bra inom en vecka vare sig de får antibiotika eller inte, skriver Strama.

För att ta ställning till om antibiotika kan vara aktuellt ska läkaren, rekommenderar Strama, utgå från de så kallade centorkriterierna: Feber, ingen hosta, rodnad eller beläggning på tonsillerna, samt ömma och förstorade lymfkörtlar i käkvinklarna. Uppfylls tre av dessa kriterier ska svalgprov tas. Provet är ett så kallat strep A-test som visar om infektionen är orsakad av beta-hemolytiska streptokocker typ A, GAS. Vid ett positivt strep A-test kan antibiotika sättas in.

Strama anser att det saknas vetenskapligt stöd för att de två centorkriterier som gäller tonsiller och lymfkörtlar kan bedömas på ett bra sätt digitalt. Därför bör digitala vårdgivare inte handlägga halsflussfall där antibiotika kan vara aktuellt.

– Vi följer Stramas rekommendationer i vår verksamhet och utbildar fortlöpande våra läkare om detta, säger Tobias Perdahl på Doktor24.

Ändå ifrågasätter han, liksom andra digitala vårdgivare, Stramas slutsats. En central och omtvistad fråga är hur pass bra det går att undersöka svalget på distans med hjälp av ett foto eller en video.

Digitala vårdgivare menar till skillnad från Strama att de ofta kan bedöma tonsillerna och att om dessa är påverkade och patienten har feber och inte hosta så är tre centorkriterier uppfyllda och strep A-test kan göras.

– Ofta kan patienten ta jättetydliga bilder av svalg och tonsiller med hjälp av sin mobil. Ibland kan jag se mycket mer på en sådan bild än vid en fysisk undersökning där tungan trycks ned med hjälp av en tungspatel. Men patienter är olika och bildtagningen lyckas inte alltid, säger Tobias Perdahl.

Förhoppningen är, förklarar han, att den pågående studien ska kunna ge mer kunskap om bland annat säkerheten i dessa bedömningar:

– Vi behöver beforska digitala vårdmöten mer och det är viktigt att digitala vårdgivare tar ansvar för att sådan forskning sker.