SKL: Kliniska apotekare fyller funktion i vårdteam

Med kliniska apotekare i vårdlag blir läkemedelsbehandlingar bättre och säkrare, visar en ny studie. SKL anser att gruppen kan fylla en funktion i arbetet med bättre läkemedelsbehandlingar.

18 apr 2016, kl 07:30
2

Annons

Kliniska apotekares deltagande i vårdteamet kan bidra till förbättrad läkemedelsbehandling och minskad risk för läkemedelsrelaterade återinläggningar. Det visar en avhandling vid Umeå universitet.

– Det här är ett sätt av flera att uppnå en säkrare läkemedelsbehandling och gruppen kliniska apotekare kan absolut fylla en funktion här, säger Susanna Eklund, handläggare av läkemedelsfrågor på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

I den randomiserade och kontrollerade studien har 460 personer, 65 år och äldre, undersökts i Västerbotten. Samtliga med demens eller kognitiv svikt och som vid något tillfälle mellan 2012 och 2015 var inlagda på internmedicinska eller ortopediska avdelningar på sjukhuset.

Studien visar en signifikant minskad risk av läkemedelsrelaterade återinläggningar om kliniska apotekare ingår i vårdteamet.

– På 30 dagar har vi kunnat halvera antalet läkemedelsrelaterade återinläggningar på sjukhus för hela gruppen. Även på 180 dagar halverades risken för läkemedelsrelaterade återinläggningar, säger Maria Gustafsson, forskare och klinisk apotekare på Läkemedelscentrum vid Norrlands universitetssjukhus som gjort studien, till Dagens Apotek.

Vidare poängterar hon dock att det under uppföljningstiden inte visades någon effekt av intervention hos patienter med samtidig hjärtsvikt.

I vårdlag på sjukhusen där personerna fått vård ingick kliniska apotekare. Apotekarna gjorde en fördjupad läkemedelsgenomgång av patienternas läkemedel och föreslog eventuella förbättringar till ansvarig läkare. De kontrollerade även att patienternas läkemedelslistor på sjukhuset var korrekta och kompletta.

SKL har inte tagit ställning till den här specifika studien men är positivt inställda till nya evidensbaserade metoder.

– All ny kunskap om metod och arbetssätt för att förbättra är positivt. I patientsäkerhetssatsningen jobbade vi med att hitta och sprida metoder och vi vill lyfta hela teamets betydelse för att möta patientens behov, säger Susanna Eklund på SKL och fortsätter:

– Vi har identifierat att man behöver olika kompetenser i ett vårdteam, men det är upp till landstingen att organisera sitt arbete utifrån behov och förutsättningar, säger Susanna Eklund.

2 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Mikael Hoffman skriver i sin blogg:
    “Kostnadseffektiviteten för tjänsten bör också jämföras med alternativen, och inte med att inte göra något.
    Det är de tjänster som en farmaceut på apotek kan göra med samma effekt till lägre kostnad än en sjuksköterska, eller någon annan, som kan vara aktuella att införa. Det räcker inte med att så som utvärderingarna ofta är upplagda bara visa att det är kostnadseffektivt för samhället jämfört med att inte göra något alls.”
    Det är synd att en ambitiös studie som denna inte använt en jämförelsegrupp utan bara jämfört med att göra ingenting.