Annons

Sekretessregler öppnar vägen för massköp av Viagra

En person som under två månader plockat ut läkemedel för 50 000 kronor ? Viagra, Xenical och Neurontin ? har troligen gjort sig en rejäl förtjänst på svarthandel. Fallet upptäcktes av en slump och är av allt att döma ingen enskild företeelse. Men med nuvarande bestämmelser i receptregisterlagen går det inte att utreda vidare.

8 jun 2002, kl 13:09
0

Annons

Det är i lag förbjudet att i receptregistret söka efter personer som hämtar ut stora mängder läkemedel. Detta trots att det finns signaler om att det förekommer svarthandel med bland annat Viagra.


Till Läkemedelsinspektionen på Läkemedelsverket har det kommit in en rapport om en person som under två månader 1999 hämtade ut 240 stycken Viagratabletter på 50 milligram och 132 stycken på 100 milligram till ett sammanlagt värde av 28 000 kronor. Dessutom hämtade samma person ut 616 dygnsdoser Xenical och 650 tabletter Neurontin under den aktuella tidsperioden. Totalt är det läkemedel för cirka 50 000 kronor.


Recepten på Viagra var utskrivna av sex olika läkare och inköpen skedde på fem olika apotek. Recepten på Xenical och Neurontin var utskrivna av tre av läkarna som skrivit ut Viagra och de expedierades på fyra olika apotek.


 Men personen kan mycket väl ha hämtat ut ännu mer läkemedel, Läkemedelsverket har bara information om inköpen under drygt två månader 1999.


 


Svarthandel eller export


? Man har tidigare diskuterat problematiken med patienter som köper ut narkotika på det här sättet och sedan har det gått rykten att det skulle förekomma motsvarande för andra typer av läkemedel, säger Björn Beerman på Läkemedelsverket. Det här är ett av de första fallen som verifierar att det förekommer sådan här handel.


 Att det bedrivs svarthandel med Viagra i Sverige tror man kan bero på att en del män anser det pinsamt att köpa läkemedlet på reguljärt sätt. Däremot gäller detta knappast Xenical och Neurontin, varför privat export kan vara en möjlig förklaring till de stora inköpen.


? Xenical verkar folk inte vara så blyga att köpa med tanke på omsättningen, säger Björn Beerman.


Han tror inte heller att det är personer som inte har tillräckligt stor övervikt för att få det på recept som köper det svart. Receptinsamlingar har visat att patienter med ett BMI som inte uppfyller kravet ändå kan få det utskrivet.


Neurontin, som är ett förhållandevis dyrt antiepileptikum, stärker hypotesen att det är någon form av export.


? Men det är bara spekulationer, säger Björn Beerman. Det är bara vid systematiska receptinsamlingar som det går att visa.


 


Betydligt större problem


Enligt Inger Näsman på Apoteket är apotekspersonalen väl medveten om problemet och har iakttagit andra misstänkta fall. Det aktuella fallet upptäcktes av en slump av en apoteksanställd som arbetade på flera olika apotek. Det är därför troligt att problemet är betydligt större än bara detta enstaka fall, men det går inte att undersöka med nuvarande regler.


Det är nämnligen förbjudet att söka i receptregistret efter enskilda personers läkemedelsköp. Denna begränsning är till för att skydda enskildas integritet, men får här effekten att man inte kan granska omfattningen av detta problem.


På Socialdepartementet är dock misstankarna om olaga handel med Viagra och andra läkemedel helt okända.


? Det låter spontant som om man ska gå till botten med det här, säger Birgitta Bratthall. Det måste vara en helt udda företeelse och jag har inte hört talas om att vi skulle planera några åtgärder.


 


Viagra praktexemplet


Lennart Ernerot, som ansvarar för läkemedelsinspektionen på Läkemedelsverket, tycker att det är en brist i systemet när man kan hämta ut hur mycket läkemedel som helst på recept.


? Om det är en enskild läkare som förskriver på det sättet tappar han/hon så småningom sin legitimation, men det är en mycket lång process, säger han.


Apoteket borde ha ett skydd mot att enskilda personer tar ut enorma kvantiteter ? långt utanför det enskilda behovet för en enskild individ kan vara.

? Det är ju läkemedel som kostar 70 ? 100 kr st och om det finns en marknad, kanske till och med för ett högre pris, är det attraktivt att låta staten leverera råvarorna. Det är fantastiska möjligheter. Viagra är praktexempel som tydligen går att få utskrivet i ganska stora kvantiteter av olika läkare, säger Lennart Ernerot.