Segdragna upphandlingar på omreglerad dosmarknad
Foto: iStockphoto

Segdragna upphandlingar på omreglerad dosmarknad

Överklaganden får dosupphandlingar att dra ut på tiden.

13 dec 2012, kl 12:45
0

Kristofer Klerfalk

Den 1 januari 2013 konkurrensutsätts den svenska dosmarknaden, och redan för ett år sedan inledde landstingen de första upphandlingarna. Många upphandlingar har kantats av överklaganden som försenat bytet av dosleverantör.

Den första upphandlingen gjordes av den så kallade Sjuklövern och vanns av den nya aktören Svensk Dos i januari 2012. Men upphandlingen överprövades av konkurrenten Apotekstjänst som menade att företaget inte uppfyllde kraven på ekonomisk stabilitet. Efter att Förvaltningsrätten i Linköping gick på landstingens linje överklagades beslutet till Kammarrätten i Jönköping som underkände Svensk Dos så kallade nollbud. Rätten menade att landstingen inte på ett korrekt sätt kunnat visa att Svensk Dos hade tillräcklig finansiell styrka och att företaget skulle diskvalificeras i en ny upphandling. 
– Den domen har nu överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen av både landstingen och Svensk Dos. Enligt domen ska en ny anbudsprövning genomföras varvid landstingen ska utgå från att Svensk Dos ej uppfyller kraven. En av ledamöterna i Kammarrätten hade dock en helt avvikande uppfattning, säger Inger Nyblom Hermansson, upphandlare vid Landstinget Västmanland.

Trots att det gått mer än tolv månader sedan upphandlingen påbörjades är ännu inget avtal klart och landstingen tvingas därför anlita Apoteket AB till och med den sista september 2013. I samband med det har Apoteket AB höjt priset, från 6,28 kronor till 7 kronor per patient och dygn. Det kan jämföras med Svensk Dos bud på noll kronor per patient och dygn, som innebär att företaget inte tar betalt för tjänsten utan tjänar pengar på handelsmarginalen för läkemedel.
– Upphandlingen har tagit väldigt lång tid och att vi fortsätter med Apoteket AB innebär någonstans mellan 14-16 miljoner kronor extra per landsting. Vi har på sätt och vis inget val. Det finns ingen annan leverantör etablerad på marknaden idag, det snabbaste och enklaste var att fortsätta med nuvarande leverantör för att säkra leveranser till patienterna. Att byta leverantör är inte gjort i en handvändning, det tar ungefär nio månader för leverantören att starta upp, säger Inger Nyblom Hermansson.

Region Skåne är ett av de landsting som tecknat avtal med ett av de nya dosföretagen. Svensk Dos lade lägst bud och vann regionens upphandling. Svensk Dos lade däremot inte ett nollbud i Region Skåne, utan erbjöd tjänsten för 2,64 kronor per patient och dygn på grund av en mindre population än i andra kluster. Upphandlingen överklagades men Förvaltningsrätten avslog överklagandet och i mitten av maj stod det klart att Svensk Dos blev regionens nya dosleverantör. Men då hade man förlorat flera månader i rätten och övergången försenades. Först den 1 juni 2013 ska Svensk Dos ta över dosleveranserna i regionen. 
– Det beror på att marknaden inte är förberedd på det här, det tar tid innan en ny aktör kan ta över. Vi kommer att anlita Apoteket AB tills det nya avtalet börjar gälla, säger Berit Nilsson, strategisk inköpare på Region Skåne.

Svensk Dos grundades av apotekarna Per Manell, Joakim Söderberg, Martin Svensson och Kristofer Klerfalk, och i våras blev Beijerinvest delägare i företaget. De håller just nu på att få igång verksamheten till den 1 juni, med uppfasning från den 15 maj.
– Vi är i full gång och jobbar med många parallella projekt. Vi har en tajt tidsplan, men det ser bra ut inför övertagandet, säger Kristofer Klerfalk, vd för Svensk Dos.

Han är väldigt nöjd med att företaget i nuläget är dosleverantör till Region Skåne.
– Att komma in som nystartad aktör och få vara med och påverka och utveckla dosmarknaden är ett drömscenario för en apotekare. Men vi är ödmjuka inför uppgiften, det är mycket som ska fungera, säger Kristofer Klerfalk.

Däremot har de många överklaganden gjort det svårt för företaget att planera verksamheten.
– Det har varit och är väldigt stökigt med överprövningarna av upphandlingarna. Mycket skjuts fram i tiden och ställer höga krav på flexibilitet. Till exempel har vi allokerat resurser för mer personal och lokaler än vad som behövs för Region Skåne, men vi vet inte hur utfallet blir. Det är en utmaning.

– Vi har drivit bolag och varit med i upphandlingar förut, så vi vet att sådant kan hända. Men det är bekymmersamt när beslutet hela tiden blir uppskjutet.

Karina Tellinger, handläggare vid avdelningen för vård och omsorg vid Sveriges Kommuner och Landsting, menar att konkurrensutsättningen av dosmarknaden har lett till en prispress.
– Alla kluster har kunnat sänka priserna radikalt. Tidigare låg priset per patient och dygn på 6,28 kronor. Från och med 2013 ligger priset mellan 0 och 3,93 kronor, säger hon.

Men besparingarna får alltså vänta för flera landsting. För de kluster som valt Apoteket AB som fortsatt leverantör kommer de nya avtalen att gälla från det första kvartalet 2013. För de kluster som valt någon av de nya dosleverantörerna beräknas de komma igång först i maj 2013. Än så länge har själva dosrecepten flyttats över till Apotekens Service men adressuppgifterna till patienterna är inte på plats.
– Det är flera stora förberedelser för en ny dosleverantör. Bland annat ska de sätta upp en fabrik för att dosförpacka läkemedlen, köpa in maskiner, ansöka om tillstånd hos Läkemedelsverket och få IT-stöden på plats för patientgruppernas recept. Det är på gång, men det är fortfarande en bit kvar. Leverantörerna kunde inte heller börja arbetet med att bygga upp sin verksamhet innan avtalen var klara, säger Karina Tellinger.

Den nya dosmarknaden

Apoteket ABs monopol löper ut den 31 december 2012. Alla landsting förutom Region Skåne valde att upphandla gemensamt i olika kluster. I nuläget är dosleverantören klar i alla kluster förutom den så kallade Sjuklövern (Sörmland, Örebro, Värmland, Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Västmanland).

Dosapoteket gör den farmakologiska kontrollen, expedierar läkemedlen och ser till att innehållet i dosförpackningarna överensstämmer med dosreceptet. Läkemedlen förpackas och levereras i påsar som innehåller de läkemedel som personen ska ta vid ett och samma tillfälle. Runt 185 000 personer i Sverige får idag dosförpackade läkemedel.

Aktörerna på den omreglerade dosmarknaden är i nuläget Apoteket AB, Svensk Dos och Apotekstjänst. Apoteket AB har hand om dosleveranserna i Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Östergötland, Stockholm, Gotland, Västernorrlands, Västerbottens, Norrbotten och Jämtland. Apotekstjänst är dosleverantör i Västra Götaland och Halland. Svensk Dos är Region Skånes dosleverantör.

Priserna per patient och dygn varierar mellan 0 och 3,93 kronor beroende på leverantör. De nya avtalen gäller i två år med en möjlighet till förlängning med ytterligare 24 månader.

Amina Manzoor
Tidigare medicinjournalist Läkemedelsvärlden.se
Föregående artikel Apotek utreds för olaglig handel
Nästa artikel Johan Järte lämnar Sweden Bio