Annons

Schering-Plough i gott sällskap

Schering-Plough är inte ensamma om att försöka blockera marknaden för generika genom att dra tillbaka produkter innan patentet går ut.

22 apr 2003, kl 10:23
0

Ett annat företag som har försökt att förlänga sin tid som monopolist är Astrazeneca, som 1998 helt avregistrerade omeprazol som enterokapslar när man införde mups-formuleringen. Läkemedelsverket drog då, med viss fördröjning, in tillståndet även för parallellimportörerna. Fallet kommer förmodligen upp i EG-domstolen den 8 maj. Ett liknande ärende som avgjordes i höstas tyder på att parallellimportörerna borde få fortsätta, och att farmakovigilansfrågorna får skötas av import- och exportlandets myndigheter i samarbete med tillverkaren.
Men enligt Ingemar Persson, Läkemedelsverkets representant i EU:s arbetsgrupp för farmakovigilans, är myndigheternas inställning till fenomenet inte helt klar. Det behövs någon form av rutiner för hur biverkningsrapporteringen ska fungera i praktiken. Arbetsgruppen kommer förmodligen att sätta samman ett förslag som skickas till EU-kommissionen.

Tveksam etik
Från Danmark rapporterar nyhetsbrevet Sundhedsdebatten att läkemedelsföretaget Lundbeck överväger att dra tillbaks citalopram (Cipramil) från den amerikanska marknaden innan patentet går ut. I stället skulle fler patienter gå över till escitalopram (Cipralex).
Företaget tycks tolka den amerikanska lagen som att det helt skulle hindra generikatillverkarna. Men precis som Schering-Plough tvekar man. Först menade en representant för företaget att det skulle vara oetiskt att dra tillbaks ett läkemedel som många patienter är nöjda med. Sex dagar senare beslöt man dock att lämna över beslutet till det amerikanska marknadsbolaget, som ännu så länge lämnat generikatillverkarna i ovisshet.
Andreas Bergström