Annons

Samarbete om farmakogenetik

Bristol-Myers Squibb och Karolinska Institutet inleder ett unikt samarbete för att med hjälp av farmakogenetik utveckla individualiserade cancerbehandlingar.

8 jun 2002, kl 13:48
0

Annons

Det amerikanska läkemedelsföretaget Bristol-Myers Squibb och svenska Karolinska Institutet inleder ett tre-årigt samarbete för att hitta biologiska markörer som kan förutsäga olika patienters svar på cancer-behandlingar. Genom att kartlägga dessa markörer ? gener och proteiner ? tror man sig i en framtid att kunna individualisera cancerbehandlingen och därmed öka effektiviteten och minska biverkningarna.


? Farmakogenetik är nyckeln till individualiserad läkemedelsbehandling, säger Peter Ringrose, forskningschef vid Bristol-Myers Squibb i USA, i ett pressmeddelande. Vi tror att den nya kunskapen kommer att revolutionera behandlingen av många sjukdomar.


 


Hitta rätt patienter


Samarbetet, som ännu är unikt i sitt slag i världen, syftar till att integrera forskningen om de prediktiva markörerna i Bristol-Myers Squibbs kliniska prövningsprogram av nya och redan existerande cancerläkemedel. Detta kommer att ge läkemedelsföretaget svar på frågan vilka patienter som svarar bäst på vilka läkemedel. I nästa steg kan man i kliniken direkt välja rätt behandling till patienterna efter ett markörtest.


Ska omfatta alla terapier


Det här var det andra steget i Bristol-Myers Squibbs strategi att utnyttja farmakogenetiken för att utveckla bättre läkemedel. I november i fjol inledde man ett samarbete med amerikanska Millenium Predictive Medicine, en världsledare inom sitt område.


Bristol-Myers Squibb har för avsikt att utöka samarbetet med flera namnkunniga forskningsinstitutioner runt om i världen och tänker sig också så småningom använda farmakogenetik inom alla sina terapiområden.