Annons

Saknar life science i nytt innovationsråd

Regeringens nya innovationsråd är på plats. Men branschföreträdare saknar en stark life scienceprofil bland ledamöterna.

25 feb 2015, kl 12:26
2

Annons

När den nya regeringen tillträdde i höstas lovade statsminister Stefan Löfven att inrätta ett innovationsråd med fokus på life science, innovation och klimatfrågor. Syftet är bland annat att stärka Sveriges innovationsförmåga och konkurrenskraft. Nu har ledamöterna presenterats och innovationsrådet har haft sitt första möte. Bland ledamöterna finns representanter från akademi, industri och politik. Till exempel ingår Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet, Hans Vestberg, vd för Ericsson och Mengmeng Du, styrelseledamot för Skandia och som varit chef på Spotify. Från regeringen ingår förutom statsministern, finansminister Magdalena Andersson, näringsminister Mikael Damberg, vice statsminister Åsa Romson samt forsknings- och högskoleminister Helene Hellmark Knutsson.

Företrädare för life sciencebranschen tycker att innovationsrådet har en intressant sammansättning, men de saknar sjukvårds- och folkhälsominister Gabriel Wikström i rådet.
– Det är positivt att ministrar från flera departement ingår, eftersom frågan spänner över flera olika sektorer. Men sjukvårdsministern saknas eftersom många innovationer inom life science är starkt kopplade till och kommer att påverka framtidens sjukvård, säger Karin Meyer, vd för Apotekarsocieteten.

Anders Blanck, vd för branschföreningen Lif, är inne på samma spår och skriver i en kommentar att det inte räcker med konkurrenskraftiga ramvillkor för företagen och starka och framgångsrika forskningsmiljöer för en stark life sciencesektor. Han påpekar att det även krävs en hälso- och sjukvård som deltar i klinisk forskning och utveckling och som tidigt använder och utvärderar innovationer.

Karin Meyer hoppas att det här initiativet ökar medvetenheten om kopplingen mellan sjukvården och innovation inom life science hos allmänheten.
– Det är bra att life sciencefrågan lyfts på en så hög nivå inom regeringen, det visar att det är en prioriterad fråga. Men jag känner också viss besvikelse över att rådet inte innehåller en stark life scienceprofil med gedigen erfarenhet från industrin. Därför är det väldigt viktigt att vi på Apotekarsocieteten och andra organisationer kan bidra med kompetens och förslag. Det kommer det säkert att finnas möjlighet till, säger Karin Meyer.

Branschföreningen Sweden Bio  vill att det praktiska arbetet påbörjas och hänvisar till den handlingsplan man tog fram i höstas tillsammans med Lif och Swedish Medtech. Både Anders Blanck och Karin Meyer hoppas att innovationsrådet bygger vidare på de utredningar och förslag som finns.
– Nu gäller det att skapa förutsättningar för att genomföra de många goda förslag som finns. Bland annat kommer den oberoende stiftelsen Forska Sverige att presentera ett brett förankrat förslag i maj, säger Karin Meyer.

Enligt nyhetsbrevet Läkemedelsmarknaden ska det senare bildas en särskild life sciencegrupp inom regeringskansliet. När gruppen ska bildas och vilka som kommer att ingå är ännu inte klart.

2 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. IKEM är också positiva till att frågan kommer i fokus. Stefan Löven borde få chansen att visa vad som kan åstadkommas. Det man bör fokusera på är att öka förutsättningarna och ta bort hinder. Regleringsbreven till de statliga myndigheterna skulle också kunna användas för att stimulera t ex innovationsupphandling som Norge gjort. Möjligheten att förenkla myndighetsstrukturen och därigenom minska kostnader bör inte glömmas bort.
    Samverkan är helt rätt utgångspunkt men då borde också oppositionen få en plats. Dessutom saknas det globala perspektivet. Någon från Silicon Valley och Singapore kanske vore på plats. Det finns mycket klokskap och goda exempel utanför Sveriges gränser!