Annons
Antibiotikaresistens vid gonorré ökar
Neisseria gonorrhoeae Foto: Istockphoto

Antibiotikaresistens vid gonorré ökar

Ny behandlingsplan ska motverka den ökande resistensen för sexuellt överförbara bakteriella infektioner.

25 feb 2015, kl 12:46
0

Annons

Gonorré som är resistent mot antibiotika blir allt vanligare och det samma gäller för sexuellt överförd Mycoplasma genitalium.

För att motverka den utvecklingen har nu Folkhälsomyndigheten tillsammans med Läkemedelsverket utarbetat en ny behandlingsrekommendation för bakteriella sexuellt överförbara infektioner, STI.
– Det finns multiresistent gonorré runt om i världen men ännu inte i Sverige. Det är inte en fråga ifall dessa bakteriestammar når Sverige, utan en fråga om när de kommer. Vi kommer att få problem, säger Carin Anagrius, specialist inom venereologi vid Läkemedelsverket.
-Tidigare har det tillkommit nya antibiotika som varit verksamma mot gonorré som utvecklat resistens, men nu kommer inte lika många nya preparat.

Rekommendationerna vänder sig både till specialistvården och primärvården. Man vill säkerställa att handläggning och behandling görs på rätt sätt.

Framförallt poängterar man att endosbehandling med 1 gram azitromycin bör undvikas på grund av risken för resistensutveckling.

För klamydia som är den vanligaste STI:n i Sverige med runt 35 000 infektioner per år har man hittills inte sett någon resistensutvecklings alls.
Mycoplasma genitalium lyder inte under smittskyddslagen så det saknas säker statistik för hur vanlig sjukdomen är, men man tror att den är ungefär lika vanlig som klamydia.
-Det finns inte tillräckligt mycket kunskap om hur allvarlig en infektion med mycoplasma genitalium är. Idag har man valt att inte diagnostisera sjukdomen hos dem som saknar symtom. Målet är att resistensutvecklingen inte går lika snabbt om man inte heller behandlar sjukdomen.
-Vi sitter i en rävsax genom att inte behandla, konsekvensen blir att vi får en fortsatt smittspridning. Det är en nödlösning, säger Carin Anagrius.

Hon vill också slå ett slag för primärprevention.
-Det allra viktigaste är att undvika att bli smittad, man kan ju själv välja att använda skydd. Då används mindre antibiotika och resistensutvecklingen går långsammare Det är viktigt att informationen om problematiken når ut.
-Att det är gratis och enkelt att behandla en klamydiainfektion gör att man inte tar det så allvarligt ifall man blir smittad. Om man däremot får en annan infektion som inte går att behandla och som ger besvärliga symtom är det något helt annat, avslutar Carin Anagrius.