Annons

S vill ha nytt branschprogram för läkemedelsindustrin

Socialdemokraterna efterlyser kraftigare tag för att möta krisen inom
läkemedelsindustrin. Än så länge finns inga konkreta förslag men genom
samtal med branschföreträdare hoppas de kunna rikta ökad uppmärksamhet
mot en industri de anser regeringen har nonchalerat.

15 mar 2010, kl 11:22
0

Annons

För Mats Berggren, vd för branschorganisationen Sweden Bio är det tydligt att det är val i höst. Både allianspartierna och oppositionen har den senaste tiden visat ökat intresse för deras åsikter om läkemedelsindustrins framtid. I förra veckan träffade han, tillsammans med bland andra Läkemedelsindustriföreningen och representanter från forskning och akademi, företrädare för socialdemokraterna för ett så kallat runda bordssamtal.
– Det känns positivt att de vill lyssna på våra förslag, att höja ambitionsnivån för de innovativa företagen är en ödesfråga för Sverige. Nästa regering, oavsett vilken det blir, måste ha en övergripande strategi och en handlingsplan för tillväxt och nya jobb. Här spelar hela life science?industrin med företag i bioteknik, läkemedel och medicinteknik en central roll, säger Mats Berggren.

Tomas Eneroth, socialdemokraternas näringstalesman är en av de som var med vid samtalen. Han är väldigt kritisk till hur regeringen hanterat life science-branschen.
– De borgerliga har lagt 1,3 miljarder kronor för att skattesubventionera hushållsnära tjänster, vilket är tio gånger mer än vad man lagt på medicinsk forskning. Det visar på att Maud Olofsson inte vill se den betydelse en viktig näring som läkemedel och medicin utgör, säger Tomas Eneroth.

Han menar att det var ett dåligt beslut att lägga ner branschprogrammet för läkemedelsindustrin och att det nu behövs ett nytt och sådant. Vad ett sådant program ska innehålla kan han inte säga idag men genom samtalen med branschen ska de formulera konkreta åtgärder innan valet.
– Läkemedelsindustrin är en av våra viktigaste näringar och nedläggningen av Astrazenecas verksamhet i Lund är bara ett exempel på de omstruktureringar som är på gång. Regeringen har haft ett väldigt lågt intresse för den här frågan, bland annat har de valt att lägga ner den strategi för läkemedels- och bioteknikbranschen som vi tog fram under förra mandatperioden och det behövs en ny, säger Tomas Eneroth.

Den 19 mars kommer frågan om vad regeringen har för planer för läkemedelsindustrin att behandlas vid en interpellationsdebatt mellan Maud Olofsson (C) och Morgan Johansson (S).

Enligt Mats Berggren är det konkreta åtgärder som skattelättnader och åtgärder som gör kapital mer tillgängligt för innovativa företag inom läkemedels- och biotechområdet som behövs nu. Några fler utredningar vill han inte se
– Nej, det har varit nog med sådana. Nu är det är dags att kavla upp armarna och göra något, säger han.