Annons

Regeringen prioriterar medicin

Diabetes, cancer och vårdforskning är några av de områden inom det medicinska forskningsområdet som regeringen satsar extrapengar på i sin proposition.

23 okt 2008, kl 15:49
0

Annons

-Det här är absolut ett av de viktigaste inslagen i alliansregeringens politik, sade Lars Leijonborg när han idag presenterade forskningspropositionen, Ett lyft för forskning och innovation.

Regeringen föreslår
i propositionen ett resurstillskott på fem miljarder fram till 2012 som enligt Lars Leijonborg innebär att man redan till 2009 ska ha uppnått målet att en procent av BNP ska gå till forskning. Då har han också räknat in landstingspengar, löntagarfondstiftelserna och EU-bidrag.
? Kunskap. är i vår tid en av de viktigaste konkurrensfaktorerna, det är ena skälet till satsningen. Det andra är att vi också vill bidra till lösningar på mänsklighetens problem, sade han vidare.
Av de nya pengarna ska närmare 1,8 miljarder av de fem miljarderna avsättas till forskning inom ett antal strategiskt viktiga områden, där det medicinska är ett.

Inom det medicinska området
har man i sin tur beslutat om sju prioriterade områden: Molekylär biovetenskap ska under perioden få 190 miljoner, stamceller och regenerativ medicin 65 miljoner, diabetes 70 miljoner, neurovetenskap 70 miljoner, epidemiologi 25 miljoner, cancer 70 miljoner, psykiatri 25 miljoner och vårdforskning 70 miljoner.
? Det här är angelägna medicinska områden där vi bedömt att Sverige har och kan uppnå en ännu bättre vetenskaplig kvalitet vid en internationell jämförelse och som samtidigt är av strategisk betydelse för samhället och näringslivet.

För att finna avnämare, riskkapitalister som Lars Leijonborg sa, satsar regeringen också 150 miljoner för en kommersialisering av forskningsresultaten. För detta ändamål ska det startas sju innovationskontor i landet.
Förutom medicin är teknik och klimat de områden regeringen utsett som strategiskt intressantast.