Annons
Nya grepp ska rädda kvar äldre antibiotika i Sverige

Nya grepp ska rädda kvar äldre antibiotika i Sverige

Läkemedelsverket hoppas att anpassade regler och rådgivning ska bidra till att fler preparat blir kvar.

17 maj 2022, kl 09:23
0

Annons
Katarina Lönnquist

Katarina Lönnquist.

Hur ska vi rädda kvar äldre antibiotika i Sverige? Den frågan har tre myndigheter ett gemensamt regeringsuppdrag att komma med svar på. Nyligen kom de – Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket – med en delrapport.

Den visar bland annat att läkemedelsföretag avregistrerade sammanlagt 757 antibiotikaprodukter från Sverige under åren 2017-2021. I 74 av fallen gällde det produkter som inte gick att byta ut till ett annat alternativ.

Viktigt rädda kvar äldre antibiotika

Rapporten speglar också att läkare ofta förskriver antibiotika som inte marknadsförs i Sverige på licens, många gånger sedan de blivit avregistrerade. Det finns enligt rapporten för närvarande sex antibiotika som är riktiga storsäljare i Europa, men inte är tillgängliga i Sverige.

Allt detta är tecken på att lilla Sverige inte är en alltför attraktiv marknad för företag som marknadsför antibiotika. Det har flera orsaker. Bland annat har vi en med Europamått mätt låg antibiotikaanvändning som dessutom sjunker snabbt. Äldre antibiotika ingår också i Periodens-vara-systemet vilket håller nere priserna för dessa preparat. Tillsammans med sjunkande försäljningsvolymer leder detta till lägre lönsamhet för företagen.

Men det är viktigt att försöka behålla äldre antibiotika, inte minst för att bromsa resistensutvecklingen. Ett annat skäl är att det inte finns så många nya antibiotika under utveckling som kan ersätta de äldre.

Företagens perspektiv

Under arbetet med rapporten har företag som marknadsför antibiotika i intervjuer fått ge sina perspektiv på situationen. Intervjusvaren bekräftar bilden att antibiotikaföretag av olika skäl kan tycka att det kostar för mycket i förhållande till intäkterna att vara kvar i Sverige och därför välja att avregistrera.

– Men redan i dag finns det faktiskt olika regulatoriska möjligheter att underlätta för företagen att fortsätta tillhandahålla antibiotika i Sverige, säger Katarina Lönnquist, projektledare vid Läkemedelsverket.

Ett exempel på en sådan redan existerande regulatorisk möjlighet är att läkemedelsföretag kan ansöka hos Läkemedelsverket om att slippa årsavgiften eller få den nedsatt. Denna möjlighet gäller företag som marknadsför ett läkemedel som ger låg lönsamhet men är viktiga för samhället. Årsavgiften som företagen kan ha chans att slippa är 60 000 kronor samt ytterligare 30 000 kronor för varje variant av produkten.

Andra möjligheter att minska kostnaderna som är öppna för företagen är att ansöka om att få använda samnordiska förpackningar och flerspråkig produktinformation.

Nya grepp för att rädda kvar äldre antibiotika

Katarina Lönnquist berättar att företagarna ofta inte känner till de olika kostnadssänkande möjligheterna. Tillverkarna kan av företagsekonomiska skäl inte heller satsa stora personalresurser på att söka sådana möjligheter för en liten produkt på en liten marknad.

Därför, säger hon, planerar Läkemedelsverket även nya grepp för att underlätta för företagen.

– De åtgärder kring det regulatoriska som vi kan bidra med väger inte lika tungt som det andra aktörer kan göra när det gäller exempelvis prisbilden för äldre antibiotika. Men vi på Läkemedelsverket vill bidra med det vi kan, säger Katarina Lönnquist.

Ökad kommunikation till företagen om de kostnadssänkande regulatoriska möjligheterna är en av de åtgärder som Läkemedelsverket planerar. Myndigheten ska också undersöka om det går att anpassa kriterier i det nuvarande regelverket så att det passar ännu bättre för just företag som marknadsför äldre antibiotika. Ett annat nytt grepp som diskuteras är någon typ av rådgivningsservice.

Uppsökande insatser

Dessutom överväger myndigheten att genom uppsökande arbete försöka komma in tidigare i företagens beslutsprocess. Det handlar att genom att analysera marknaden hitta äldre viktiga antibiotika som kan vara i riskzonen för att försvinna från Sverige och ta kontakt med företagen bakom.

– Då skulle vi kunna nå dem med rådgivning och information om de regulatoriska möjligheterna innan de hunnit bestämma sig för att avregistrera. Det tror vi vore en stor fördel. När företagen väl har bestämt sig är det ofta för sent att påverka processen. I vissa fall går det kanske att rädda kvar ett viktigt läkemedel genom att företaget överlåter det till ett annat företag.

– De här läkemedlen är så viktiga för oss i Sverige. Tack vare att vi fortfarande har jämförelsevis låg antibiotikaresistens kan vi fortfarande använda många av de äldre antibiotika med smalt spektrum. Vi måste verkligen göra allt vi kan för att undvika att de försvinner.

Nu fortsätter de tre myndigheterna att arbeta med uppdraget som de ska slutrapportera i november i år.