Annons
Psilocybin mot depression effektivt enligt studie i USA
Foto: Istock

Psilocybin mot depression effektivt enligt studie i USA

Av 24 deltagare bedömdes över hälften ha blivit av med sin depression fyra veckor efter psilocybinbehandlingen.

9 nov 2020, kl 09:45
0

Annons

Forskare på Johns Hopkins school of medicine i USA visar i en liten studie att den psykedeliska substansen psilocybin, tillsammans med psykoterapi, kan vara en effektiv behandling mot depression. Fyra veckor efter behandlingen hade de flesta av försökspersonerna förbättrats i sin sjukdom, enligt studien som har publicerats i JAMA psychiatry.

Psilocybin visade större effekt

Flera studier har gjorts på psilocybin, som förekommer naturligt i vissa svamparter, runt om i världen. I Sverige pågår just nu en studie på Karolinska institutet, vilken Läkemedelsvärlden nyligen rapporterade om.

Redan 2016 kom forskarna på Johns Hopkins school of medicine fram till att psilocybin lindrade ångest och depression för personer som hade en livshotande cancerdiagnos. I den aktuella studien, visade resultaten att psilocybin kan vara mer effektivt för alla patienter som lider av svår depression än vad man tidigare har trott.

– Effekten vi såg var ungefär fyra gånger större än vad kliniska prövningar har visat på traditionella antidepressiva läkemedel på marknaden, säger Alan Davis, en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

– Eftersom de flesta andra behandlingar mot depression tar veckor eller månader innan de fungerar, och kan ha oönskade effekter, kan denna behandling vara ett genombrott om dessa resultat håller i framtida placebokontrollerade kliniska prövningar, fortsätter Alan Davis, som är adjungerad professor i psykiatri och beteendevetenskap vid Johns Hopkins school of medicine i pressmeddelandet.

Liten studie om psilocybin med 24 deltagare

I studien ingick 24 personer som hade en lång historia av depression. De flesta hade upplevt bestående symptom sedan ungefär två år tillbaka. Deltagarna fick inte använda andra antidepressiva läkemedel under en period före och en period efter psilocybinbehandlingen. Detta för att undvika interaktion mellan olika läkemedel och kunna dra säkrare slutsatser av studien.

Tretton deltagare fick ta psilocybin direkt efter rekrytering och förberedelser. De resterande elva deltagarna fick samma förberedelser och behandling åtta veckor senare.

Behandlingen bestod av två doser psilocybin som gavs med två veckors mellanrum. Varje behandlingssession varade i cirka fem timmar och deltagarna fick ligga på en soffa med ögonbindel och musik i hörlurar under övervakning. Deltagarna fick även psykoterapi.

Över hälften blev av med depression

Alla deltagare fick skatta graden av sin depression på en skala innan behandlingen startade, samt fyra veckor efter att den hade avslutats. På skalan indikerade 24 eller mer allvarlig depression, 17-23 måttlig depression, 8-16 mild depression och 7 eller mindre ingen depression.

Vid inskrivningen hade deltagarna ett genomsnitt på 23 på skalan. Efter behandlingen var motsvarande siffra 8, och det visade sig att depressionen hade minskat betydligt för de flesta av deltagarna. Deltagarna i den gruppen som fick psilocybin med åtta veckors försening visade ingen minskad depression före psilocybinbehandlingen.

För hela deltagargruppen hade 67 procent en minskning med mer än hälften av depressionssymtomen efter en veckas uppföljning. Sammantaget ansågs 54 procent av gruppen inte längre vara deprimerade fyra veckor efter behandlingen.

Behövs mer forskning

I sin studie konstaterar forskarna att en fördel med psilocybin är att det har lindrigare biverkningar än andra antidepressiva läkemedel. De nämner också att substansen endast behöver tas en eller ett fåtal gånger för att få effekt, jämfört med andra läkemedel som behöver tas dagligen.

De påpekar dock att deras studie var begränsad till ett litet urval och att det behövs mer forskning med större antal deltagare och placebokontroll för att kunna säkerställa effekt och säkerhet.

Forskarna kommer att följa deltagarna i ett år efter studien för att se hur länge de antidepressiva effekterna av psilocybin varar och sedan publicera sina resultat.