Annons
Psykedelisk substans minskade alkoholberoende
Foto: Istock

Psykedelisk substans minskade alkoholberoende

Substansen psilocybin som tillägg till psykoterapi hade lovande effekt mot alkoholberoende i en klinisk studie.

26 aug 2022, kl 09:24
0

Annons

Två doser av den psykedeliska substansen psilocybin minskade alkoholberoende i kombination med psykoterapi i en placebokontrollerad, randomiserad klinisk studie med 93 deltagare. Studien är publicerad i Jama psychiatry.

Substans från svampar

Psilocybin är ett ämne som finns i vissa svampar och som har psykedeliska effekter om man intar det. Substansen påverkar det centrala nervsystemet och förändrar sinnesförnimmelser, tankar och känsloupplevelser på liknande sätt som till exempel LSD.

På senare år har forskare börjat intressera sig för den potential som psilocybin visat sig ha som behandling vid olika psykiatriska diagnoser. Studier pågår till exempel av att ge psilocybin under kontrollerade former till personer med svårbehandlad depression. Sådan forskning görs bland annat i Sverige och har gett lovande resultat.

Även mot alkoholberoende verkar psilocybin enligt tidigare forskning kunna ha effekt. Forskarna bakom den nu aktuella studien ville testa dessa slutsatser i en randomiserad placebokontrollerad studie vilket enligt dem inte skett tidigare.

Psilocybin minskade alkoholberoende

Studien leddes av forskare vid New York university Grossman school of medicine. Deltagarna var 93 män och kvinnor med diagnosen alkoholberoende. De lottades slumpmässigt till att få upp till tolv psykoterapisessioner i kombination med två doser av antingen psilocybin eller en placebosubstans (ett antihistamin).

Under åtta månader efter behandlingsstarten minskade de som fått psilocybin sina dagar med kraftigt alkoholdrickande med 83 procent. Minskningen i placebogruppen var 51 procent.

Efter minskningen drack personerna i psilocybingruppen kraftigt under ungefär en av tio dagar medan de i placebogruppen drack stora mängder ungefär var fjärde dag. Nästan hälften av dem som fått psilocybin slutade dricka alkohol helt och hållet medan det var ungefär en fjärdedel av placebogruppen som gjorde detta.

– Våra resultat tyder starkt på att behandling med psilocybin är lovande som behandling av alkoholberoende, en komplex sjukdom som är erkänt svår att behandla, säger i ett pressuttalande psykiatrikern Michael Bogenschutz, senior författare till studien.

Svårt att blinda

På grund av sina kraftfulla psykedeliska effekter måste psilocybinbehandling ges under övervakning tills effekterna klingar av efter några timmar. Så skedde även i denna studie.

Substansens psykedeliska egenskaper gjorde också att det var svårt att göra studien på det dubbelblinda sätt som var tänkt. Både patienter och behandlare gissade efter behandlingstimmarna nästan alltid rätt om vilket ämne som patienten fått – psilocybin eller placebo. Detta kan, skriver forskarna, ha påverkat resultatet och är en begränsning hos studien.

En annan begränsning är studiens relativt blygsamma storlek. Forskargruppen planerar därför nu en större, företagssponsrad multicenterstudie.