Domslut beslut klubbat

Proposition läggs om antroposofiska läkemedel

Idag lämnar regeringen ett lagförslag som tar bort särlösningen för antroposofiska medel till riksdagen.

15 Feb 2018, kl 13:08
0

Enligt lagförslaget, som har beslutats sedan tidigare, ska reglerna för antroposofiska medel vara desamma som för läkemedel. Sedan 1993 har det funnits ett undantag i läkemedelslagstiftningen, som nu alltså kommer att tas bort.

– Vi kan inte ha särlösningar för vissa preparat som ges undantag från den befintliga läkemedelslagstiftningen. Lagstiftningen ställer höga krav på läkemedel och då är det enda rimliga att det gäller lika för alla, kommenterar socialminister Annika Strandhäll i ett pressmeddelande.

Tillverkare av antroposofiska medel kommer att ges möjlighet att ansöka om godkännande och visa att de uppfyller kraven, då regeringen föreslår en period med övergångsregler. Om tillverkarna skickar in korrekta ansökningar före den 1 september 2019, kommer deras produkter att få fortsätta säljas till dess att Läkemedelsverket tagit ställning till ansökningarna, vilket väntas ske under 2021.

Propositionen innebär förändringar i en rad lagar, bland annat läkemedelslagen, lagen om receptregister, lagen om läkemedelsförmåner och lagen om handel med läkemedel. Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli i år.