Annons

Prismodeller, vaccin och utredningar

Vad hände under 2012?

20 dec 2012, kl 10:02
0

Annons

Året började med en positiv nyhet då Indien, efter många års vaccinerande, äntligen kunde konstatera sig fritt från polio. Den 13 januari 2011 rapporterades det senaste fallet. Polioviruset är nu begränsat till Afghanistan, Nigeria och Pakistan.

Astrazenecas beslut att lägga ner all forskning inom neurovetenskap i Södertälje och Montreal satte igång en diskussion om hur Sverige ska behålla den kliniska forskningen i landet. Diskussionen fortsätter, men trots det blir resultatet att 1 400 personer i Södertälje förlorar sina jobb.

Efter en ovanligt långdragen upphandling med många överklaganden kunde HPV-vaccineringarna av flickor äntligen komma igång under mars. Vaccinmotståndarna vädrade morgonluft och ägnade sig åt missinformationsspridning på nätet. Men deras påståenden kom på skam. Under hösten kom en stor studie som bekräftade säkerheten i vaccinet och ytterligare en studie visade att vaccinering inte ökade sexuellt riskbeteende bland unga kvinnor. Läs ett längre reportage om vaccin och motståndarna här.

Apoteksföreningen spådde i början av året att apotekskedjorna skulle få det svårt med lönsamheten på grund av fler apotek med i stort sett samma totala omsättning. Boots blev först att kasta in handduken och i maj avbröt man Sverigesatsningen. Konkurserna blev ett faktum och det som skulle bli hundra apotek blev i själva verket bara två för Boots. Dessutom har apotekspersonalens situation med ökad stress och mindre tid för rådgivning uppmärksammats bland annat i en rapport från Statskontoret. Även det före detta monopolföretaget Apoteket AB kände av konkurrensen och tvingades banta verksamheten vilket berörde över 200 personer.

Det stormade rejält om Läkemedelsverkets generaldirektör Christina Åkerman under våren som i bland annat ett anonymt brev kritiserades hårt för sin ledarstil. Ledningsgruppen omorganiserades och i slutet av året kritiserades myndigheten av Arbetsmiljöverket för brister i arbetsmiljön.

Tolv vårdmyndigheter blir fyra. I alla fall om Apotekets förre vd och Kalmars landshövding Stefan Carlsson får bestämma. Hans förslag till framtidens vårdmyndighetsstruktur fick blandat mottagande, men han förklarade själv att det krävs mod att driva igenom hans förslag. Efter höstens remissrunda är det nu upp till regeringen att avgöra. Socialdepartementet har föregått utredningen och beslutat att det bildas två nya myndigheter, Inspektionen för vård och omsorg och Apotekens Service.

De två studier om hur fågelinfluensaviruset H5N1 lättare kan spridas mellan illrar och människor som efter att amerikanska myndigheter uttryckt farhågor för hur informationen skulle kunna användas av bioterrorister publicerades slutligen i början av sommaren. Studierna visar att viruset mycket väl kan mutera och spridas mellan människor.

I oktober presenterade regeringen både den emotsedda forskningspropositionen och innovationsstrategin kort efter varandra. Många inom läkemedelsområdet gladdes över att området livsvetenskaper så tydligt hölls fram som viktigt i den första av de två. Kortfattat vill regeringen satsa 600 miljoner kronor mellan 2013 och 2016 på life science. Bland annat ska Science for Life Laboratory få ökade anslag och forskning om infektion och antibiotika får totalt 75 miljoner kronor. Regeringen vill satsa på den akademiska forskningen bland annat via höjda basanslag till landets lärosäten. De samlade reaktionerna var försiktigt positiva medan näringsminister Annie Lööf fick ta emot mer kritik för innovationsstrategin som uppfattades som alltför luddig och utan konkreta förslag.

Flera av läkemedelsindustrins branschorganisationer var mindre glada till förslagen i Sofia Wallströms förslag om pris, tillgång och service på apoteksmarknaden. I november kom det första av totalt tre delbetänkanden som ska se över de mer ofärdiga delarna av apoteksomregleringen. En ändrad prismodell för originalläkemedel utan generisk konkurrens och förlängning av tid för periodens vara är några av förslagen. Förslagen är på remiss och svaren väntas börja komma i början av 2013.

En annan fråga som dryftats är generisk förskrivning. Under hösten lämnade Läkemedelsverket sin syn på hur ett införande skulle gå till. Tid behövs, är slutsatsen och verket föreslår att generisk förskrivning ska träda ikraft först tre år efter att beslutet fattats.

En riktig följetong har varit om landstingen har rätt att förhandla med läkemedelsföretag om priser. Frågan har blivit rättssak och domstolarna kommit till olika slutsatser vilket skapat förvirring. Förvaltningsrätten i Stockholm anser att länets landsting gjorde fel när de gjorde upp om ett rabattavtal med MSD medan Region Skåne fick okej för ett avtal med UCB av kammarrätten i Göteborg.

På Alzheimerfronten har det sett dystert ut under hösten då flera lovande preparat inte infriat förhoppningarna i sena kliniska studier. Men stora resurser läggs på att hitta diagnostik och behandling så kanske kan hoppet tändas under nästa år. Ett annat bakslag var det malariavaccin som inte innebar det skydd man hoppats på. Bara 30 procent av de vaccinerade fick ett skydd enligt en studie som presenterades i november.

På europeiskt håll har det hänt en hel del. Svenske Tomas Salmonson tog över som ordförande i CHMP i september och i november utsågs maltesen Tonio Borg till ny hälsokommissionär efter vissa protester. Tillgång till studiedata har varit en annan het potatis. Roche har hamnat i konflikt med British Medical Journal och med Cochraneinstitutet för att inte vilja lämna ut fullständiga data från studier av influensamedlet Tamiflu. EMA har sagt att man från och med 2014 tänker offentliggöra fullständiga data från kliniska prövningar. Hur det ska ske i praktiken blir nästa nöt att knäcka.

Vad väntar 2013? Under början av året kommer de första studierna om Pandemrix. Det återstår att se om fallen av narkolepsi närmar sig en förklaring när ytterligare data kommer. Ytterligare två delbetänkanden om apoteksmarknaden kommer, och apoteksaktörerna får börja sälja de apotek som ingick i klustren vid omregleringen. Hur det blir med tillgänglighet utanför tätorterna återstår att se.

Vi på Läkemedelsvärlden ser fram emot många spännande händelser att rapportera om och fördjupa oss i. Vi hoppas att ni fortsätter att läsa oss och följa vår nyhetsbevakning.

Nu tar vi uppehåll i nyhetsrapporteringen och är tillbaka igen den 7 januari. Tills dess önskar vi alla en god jul och ett gott nytt år!