Annons

Priset på originalläkemedel sänkt med 14 procent

Det system för prissänkningar på läkemedel med generisk konkurrens som
Lif föreslog förra sommaren har gett resultat. Enligt Lif har
priserna på originalläkemedel sänkts med i snitt 14 procent sedan i juli
dock vilket är mindre än man hoppats.

27 apr 2010, kl 13:44
0

Annons

Under våren 2009 utarbetade Läkemedelsindustriföreningen, Lif, tillsammans med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, ett förslag för besparingar inom läkemedelsområdet. Det gemensamma förslaget skulle innebära sänkta priser på originalläkemedel som efter patentutgång utsätts för generisk konkurrens.  
 
Lif föreslog också att priserna på orginalläkemedel, där patentet gått ut och där generiska kopior finns tillgängliga, skulle sänkas med 65 procent jämfört med det pris som rådde innan patentutgången.  Ett krav var att priset på orginalprodukten inte skulle sänkas så att det blev lägre än lägsta generikapriset.

Enligt en uppföljning som Lif gjort, visar att prissänkningarna från det att förslaget genomfördes i juli 2009 fram till mars i år, blivit 14 procent för originalläkemedel. För generika har prissänkningen blivit 34 procent. Att prissänkningen inte blev större för originalläkemedlen kan enligt branschorganisationen förklaras med att lägsta generikapris var högre än 35 procent av originalets innan patentutgång, eller på att originalets pris redan var lågt och att det krävdes en mindre prissänkning för att nå 35-procentnivån.

Enligt beräkningar från Lif har prissänkningarna fram till mars 2010 resulterat i besparingar motsvarande 396 miljoner kronor och prognosen visar på att den årliga besparingen kommer att överstiga 420 miljoner kronor. Det skulle innebära 20 procent högre besparingar än de 350 miljoner som förväntats.