Annons

Priset på läkemedel ska pressas

En ny prismodell kan spara upp till 2,4 miljarder kronor årligen, menar utredaren Sofia Wallström. De pengarna kan användas till att stimulera samarbeten mellan sjukvården och industrin.

31 okt 2012, kl 16:25
0

Sofia Wallström

Sofia Wallström föreslår i delbetänkandet av läkemedels- och apoteksutredningen en ny prismodell för originalläkemedel utan generisk konkurrens. Den nya modellen innebär att dagens värdebaserade prissättning av originalläkemedel behålls och utvecklas. Till exempel införs en bagatellgräns för inträde i läkemedelsförmånerna. Gränsen är en beräknad årlig försäljning på maximalt tio miljoner kronor per år. Det beräknas frigöra ungefär 30 procent av TLVs granskningsresurser.

Dessutom föreslås att det ska göras internationella prisjämförelser för läkemedel äldre än fem år. Då sätts takpris efter genomsnittspriset av referensländerna. De länderna föreslås vara Belgien, Danmark, Finland, Nederländerna, Norge och Österrike. Efter tio år ska takpriset beräknas till genomsnittet av de tre länderna med lägst pris.

Utredningen öppnar även upp för regionala samarbeten mellan industri och landsting kring vissa öppenvårdsläkemedel, till exempel TNF-alfahämmare, läkemedel mot MS och reumatism. Det kan förutom besparingar leda till att nya läkemedel används tidigare. I de flesta andra länder behandlas dessa läkemedel som slutenvårdsläkemedel och är utsatta för upphandling.
– Vi tror att det kan finnas stor potential i möjliga samarbeten mellan sjukvården och industrin kring de här behandlingarna, sa Sofia Wallström, vid en presskonferens där hon presenterade delbetänkandet.

Den här modellen kommer enligt utredningen att frigöra 2,4 miljarder kronor årligen. Den största besparingen görs på prispress av originalläkemedel, eftersom Sverige idag betalar relativt mycket för äldre läkemedel. 
– Det finns mycket pengar att tjäna i detta. Vi anser att vårt system är bra och då vill vi förbättra det istället för att byta, sa Sofia Wallström. 

Prismodellen kommer dock att ha en negativ inverkan på apotekens handelsmarginal. Den räknas minska med 40 miljoner kronor. Däremot ges öppenvårdsapoteken möjlighet att öka parallellimporten genom att förhandla pris på icke utbytbar generika, i likhet med övriga icke utbytbara läkemedel. 

En del av besparingarna föreslås användas för att stimulera samarbeten mellan sjukvården och industrin, kring till exempel kliniska prövningar och introduktion av nya läkemedel.