Annons

Plåster testas mot Alzheimers sjukdom

Plåster med kolinesterashämmaren rivastigmin ska nu utvärderas mot Alzheimers sjukdom.

17 jun 2005, kl 21:35
0

Rivastigmin (Exelon) är en av de kolinesterashämmare som används vid symtomatisk behandling av lätt till medelsvår Alzheimers sjukdom.

Nu ska 1 100 patienter testa om ett plåster ger samma resultat som två kapslar dagligen. Den sista patienten beräknades gå in i den randomiserade dubbelblinda studien under början av juni i år. I Sverige ingår 30 patienter vid sjukhus i Huddinge, Göteborg, Kalmar och Uppsala.

? Detta kan vara ett sätt att kringgå de gastrointestinala biverkningar som är vanliga hos dem som tar Exelon peroralt, säger den svenska huvudprövaren Bengt Winblad, professor vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Dessutom kan compliance öka. Plåstret appliceras en gång per dag och det är lätt för personal inom exempelvis hemtjänsten att vid behov kontrollera att det verkligen sitter på plats.
Det i studien aktuella plåstret jämförs med den maximala orala dosen 12 mg. Resultaten väntas tidigast under 2006.