Annons
Visar på kunskapsgap om hormoner till transpersoner

Visar på kunskapsgap om hormoner till transpersoner

Behandling med könshormon av transpersoner kan påverka annan läkemedelsbehandling, påpekar forskare.

27 apr 2022, kl 08:11
0

Det finns risk att hormonläkemedel till transpersoner påverkar kroppens metabolism av flera andra viktiga läkemedel. Det konstaterar en grupp amerikanska forskare i en forskningsgenomgång. De varnar för risker för läkemedelsinteraktioner hos transpersoner som får behandling med könshormoner. Artikeln är publicerad av Trends in pharmacological sciences.

Hormonläkemedel till transpersoner off label

Personer som är födda in i ett kön som inte stämmer med den könsidentitet de känner som sin rätta, kan få behandling med könshormoner. Detta för att kroppens egenskaper ska stämma bättre med den upplevda könsidentiteten. Behandling med könshormonet testosteron kan ge kroppen ett mer manligt uttryck, medan östrogenbehandling kan ge en kropp med mer kvinnliga drag.

Sådan behandling sker off label eftersom det inte finns några hormonläkemedel som är godkända för detta syfte, varken i USA eller EU. Men både testosteron- och östrogenbehandling under längre tid kan få oavsedda medicinska effekter, menar forskarna bakom den aktuella forskningsgenomgången.

– Det finns etablerad kunskap från laboratoriestudier in vitro och från forskning på djurmodeller om hur könshormoner påverkar enzymer som är nödvändiga för kroppens metabolism av läkemedel. Men trots det vet vi ännu inte hur behandling med höga halter av könshormoner under lång tid hos vuxna transpersoner påverkar läkemedelsmetabolismen.

Det säger i ett pressuttalande Lauren Cirrincione, farmaciforskare vid University of Washington, som ledde arbetet med översikten.

Påverkar viktiga enzymer

I artikeln refererar forskargruppen in vitro-studier och djurstudier om en rad olika enzymeffekter av östrogen- respektive testosteronbehandling. Forskningen visar sammanfattningsvis att höga doser av östrogen kan öka aktiviteten hos flera enzymer som är viktiga för metabolism av läkemedel och dämpa effekten av andra. Dessa ingår i de enzymfamiljer som betecknas CYP och UGT.

När det gäller testosteron finns det hittills inte lika mycket forskning om dessa frågor, konstaterar forskargruppen.

Författarna ger en rad exempel på andra läkemedel som könshormonbehandling kan påverka. Det handlar bland annat om hiv-läkemedel, metadon, det antidepressiva läkemedlet bupropion och paracetamol.

De efterlyser därför mer forskning om hur hormonbehandling av vuxna transpersoner påverkar annan läkemedelsbehandling.

Även i Sverige lyfte Socialstyrelsen nyligen fram bristen på kunskap om hormonbehandling vid könsdysfori (en könsidentitet som inte stämmer med det registerade könet) i uppdaterade riktlinjer.