Läkemedelsvänlig grapefrukt i sikte

Forskare i Florida har tagit fram en grapefrukt som ska kunna ätas utan att interagera med läkemedel.

12 mars 2013, klockan 12:52
0

En vanlig grapefrukt kan interagera med omkring 85 olika läkemedel, en lista som ständigt växer. Med runt 40 av dessa kan interaktionerna leda till allvarliga och till och med livshotande biverkningar som rubbad hjärtrytm. Nu har amerikanska forskare börjat utveckla en grapefrukt som ska vara okej att äta trots läkemedelsbehandling.

Det är en grupp ämnen som heter furanokumariner som gör grapefrukten till en potentiell fara. Furanokumariner hämmar nämligen CYP3A4, ett enzym som är aktivt i läkemedelsmetabolisering och påverkar dessutom vissa läkemedelstransporterande proteiner. Studier har också visat att grapefrukt kan göra vissa läkemedelssubstanser mer potenta.

De amerikanska forskarna har genom växtförädling tagit fram en hybdrid mellan en blodgrapefrukt och pomelo som går under namnet UF914. Denna nya frukt har visat sig innehålla en mycket mindre andel furanokumariner än andra grapefrukter och skulle därför kunna vara ett alternativ för de som saknar sin citrus. Syftet med den nya frukten var att den skulle vara saftigare och mindre besk än vanlig grape och upptäckten att nivåerna av furanokumariner var låga gjordes av en slump.

Hittills har forskarna bara testat fruktjuicen i humana cellkulturer men där har den visat på lovande resultat. Fred Gmitter, en av citrusforskarna säger till Reuters att för att kunna marknadsföra frukten som säker i kombination med läkemedel, behöver man testa den kliniskt i människa.

Blodtrycksläkemedel, kolesterolsänkare och visa antibiotika är några av de vanliga läkemedelsgrupper vars effekt kan förändras om man samtidigt äter grapefrukt. Canadian Medical Association publicerade förra året en lista över ett antal av dessa.