Annons

Pascal fungerar nästan

Flera av ordinationsverktyget Pascals brister är åtgärdade. Men en del läkare väntar med att låta nya patienter få sina läkemedel doserade i påse.

30 jan 2013, kl 11:53
0

2012 började ordinationsverktyget Pascal för elektronisk förskrivning av dosrecept användas. Men det var redan från starten problem. Det har handlat om driftstopp, långa svarstider och användarovänlighet. Så allvarliga att Socialstyrelsen engagerades och en speciell samordnare för anmälningar och klagomål för Pascal, Lars Asteborg, utsågs.

Till dags dato har det kommit in åtminstone ett 20-tal ärenden som rör just det nya ordinationsverktyget.
– För oss är ju inte ordinationsverktyget huvudfrågan utan patientsäkerheten, om patienter riskerar att få fel läkemedel, säger Lars Asteborg. 
Bland anmälningarna nämner han till exempel verksamheter som fick fler mediciner än de hade beställt från dosapoteket i Örebro, andra har hört av sig och sagt att man inte vågar använda Pascal.
Men nu tycks det som om det börjat lugna ned sig lite, enligt Lars Asteborg.
Det håller också Bernt Öberg, chefsläkare vid primärvårdsförvaltningen i Kalmar län, med om. Han var tillsammans med chefsläkarkollegor i länet bland de första som gjorde en lex Maria-anmälan.
– Ja det har skett en hel del förbättringar både när det gäller svarstid, omotiverade utloggningar och trögheten i systemet. 
Även på den funktionella sidan har förbättringar skett. Numer behöver läkare som vill ändra en dosering inte längre sätta ut läkemedlet för att sedan sätta in det med den nya doseringen.
– Jag har själv testat och ändrat på en patient och det gick alldeles utmärkt. Men vi är fortfarande en smula skeptiska och förhåller oss lite avvaktande till att sätta in nya patient på dos tills vi ser fler förbättringar och lärt känna systemet bättre, säger Bernt Öberg. 
Att man tar det försiktigt med nyinsättningar har han också fått bekräftat från kollegor i andra landsting. En viss skepticism tycks alltså dröja sig kvar.
Själva dosreceptets utformning är en del som fortfarande inte är löst. Många förskrivare har haft synpunkter på att det inte stämmer med verkligheten. Dosrecepten skrivs ofta ut på papper för att till exempel användas vid överlämningar. På Läkemedelsverket, som ansvarar för det, uppger man att man under det här året ska ta sig an problemet.