Annons

Osäkert om konkurrensen ökar

Regeringen vill öka tillgängligheten och pressa priserna på läkemedel genom att skapa konkurrens. Men det är tveksamt om det blir någon konkurrens med de direktiv utredaren fått. Istället kan det bli ett privat monopol, menar kritiker.

24 jan 2007, kl 16:05
0

Sedan 1945 har apoteksverksamheten varit föremål för 49 utredningar, enligt uppgifter från Apoteket. Det är alltså en rätt luttrad verksamhet som nu satts under luppen.

– Den politiska ambitionen är ju att konkurrensutsätta apoteksväsendet. Jag har svårt att tro att man uppnår det med de här direktiven, säger Dag Johannesson tidigare chefsjurist på Apoteket.

Låter man Apoteket fortsätta som den store dominanten och bara tillåta fri etablering, för att kanske i nästa steg sälja hela bolaget, går vi från ett statligt handelsmonopol till ett privatägt sådant är hans bedömning.

Svårt etablera sig

– Den stora tillgänglighetsfrågan handlar ju om verksamheten ute på apoteken, och då måste man se till att skapa ordentliga marknadsförutsättningar för att det ska fungera med nyetableringar. Hur ska någon kunna etablera sig om det finns en marknadsdominant som sitter på 100 procent från början?

Ett sätt hade varit, anser Dag Johannesson, att istället börja med att på ett ?begåvat sätt? sälja ut delar av den operativa verksamheten för att skapa en konkurrenssituation.

Direktiven skyddar nu istället till stora delar Apoteksbolaget, menar Dag Johannesson.

Den främsta kritiken mot utkastet till apoteksdirektivet var också, (se Läkemedelsvärldens hemsida), att Apoteket ansågs gynnat. Bland annat genom att Apoteket skulle få prisförhandlingsrätt innan nya aktörer kommit in på marknaden.

Dålig konkurrens

Efter kritikstormen rensades dock direktivet från ett antal sådana skrivningar. Men Per-Arne Sundbom på Konkurrensverket, anser att direktiven borde utformats så att det blir möjligt att börja med en omreglering av den del av läkemedelsmarknaden där möjligheterna för konkurrens är bäst, den receptfria.

– Erfarenheter från bland annat Norge talar för det, säger Per-Arne Sundbom

Där steg priserna med närmare 30 procent när apoteksmarknaden liberaliserades i slutet av 1990-talet. Det var först när regeringen beslutade att låta receptfria läkemedel säljas i dagligvaruhandeln som den trenden bröts.

– Därför borde regeringen ha gett utredaren möjlighet att börja i den änden.

Det norska exemplet visar, enligt Per-Arne Sundbom, att konkurrensen mellan apotek blir marginell.