Annons

"Öppenhet om bindningar gör inte utvärderingen mer trovärdig"

Låt gynekologer utvärdera hypertonibehandling och tvärtom. Det menar allmänläkare Göran Sjönell skulle göra dem mer trovärdiga. Håkan Billig i SBU:s styrelse håller inte med.

21 nov 2005, kl 10:47
0

I SBU:s rapporter redovisas numera experternas eventuella bindningar till såväl kommersiella som andra intressen.
Av dem som till exempel deltog i den i början av året publicerade översikten Måttligt förhöjt blodtryck, uppger 18 av de 25 experterna bindningar till läkemedelsföretag.

? För mig innebär det att åtskilliga av dem inte är trovärdiga som författare till guidelines, säger allmänläkaren Göran Sjönell.

? Mitt förslag är att man för att komma ifrån jäv skulle låta forskare med vetenskaplig medicinsk kompetens utvärdera varandras områden. Den vetenskapliga analysen kräver inte att den som utvärderar är aktiv inom området. Då skulle man åtminstone till en del komma ifrån jävsproblemen.

Själv säger Göran Sjönell att han, istället för SBU-rapporten, använder sig av de guidelines om hypertonibehandling som Norsk selskap for allmennmedisin ger ut.

Minst inflytande i Norge

? Norge är nog ett av de länder där industrin har minst inflytande över läkarutbildningen. Där måste en allmänläkare till exempel få ihop 300 kurstimmar på fem år för att behålla sin specialistkompetens. Recertifieringen ska ske helt utan industrifinansiering.

Göran Sjönells förslag tillbakavisas helt av Håkan Billig, huvudsekreterare vid Vetenskapsrådet och medlem i SBU:s styrelse.

? Naturligtvis måste utvärderingarna göras av experter på området.
? Att göra metaanalyser handlar inte enbart om att mekaniskt göra tabeller och se vad som faller ut. Du måste också tolka informationen. När det gäller hypertoni till exempel, måste du känna till olika blodtrycksmätningsmetoder för att nämna ett exempel.

I den senaste SBU-rapporten, Behandling av ångestsyndrom, uppger sju av 22 experter någon typ av bindning. I rapporten Behandling av depressionssjukdom har fem av 18 och i Kronisk parodontit har tre av de 19 experterna uppgett bindningar.
? Men öppenheten skapar förstås sedan diskussion. Och det är bra.