Annons

Ökat förtroende för företagens forskare

Efter en kraftig nedgång 2010 ökade svenskarnas förtroende för forskare förra året. I år är förtroendesiffrorna ännu högre i den VA-barometer som nätverket Vetenskap & Allmänhet genomfört i elva år.

3 dec 2012, kl 17:16
0

Annons

En stor majoritet, 86 procent, av svenskarna har högt förtroende för forskare vid universitet och högskolor. Det är en ökning med nio procentenheter jämfört med förra året . Men ännu högre är förtroendeökningen för forskare anställda av företag. I årets mätning säger 67 procent att man har förtroende för dessa, vilket är en ökning med hela 16 procentenheter på ett år.

Högst rankat som vetenskapligt ämne är det medicinska området, 95 procent rankar medicinen högst, vilket varit stabilt under många år. Sämst till ligger astrologi som fått färre tillskyndare. 14 procent bedömer ämnet som vetenskapligt idag, 2010 var det 21 procent.

Inställningen till registerforskning är överlag positiv. 97 procent anser att forskare bör få full eller begränsad tillgång till databaser med information om enskilda personers sjukdomsanlag och hälsotillstånd.

VA-barometern bygger på telefonintervjuer med drygt 1000 personer, årets är den elfte sedan 2002. Intervjun genomförs med bidrag från forskningsråden FAS, Formas, Vetenskapsrådet och Vinnova.