Nytt sätt att behandla neuroblastom

En behandling mot högriskformen av cancersjukdomen neuroblastom är nu godkänd i EU.

18 Aug 2015, kl 10:56
0

Neuroblastom är den vanligaste solida tumörformen utanför hjärnan hos barn och i Sverige drabbas ett tjugotal barn om året. Symtomen varierar stort men en del drabbas av en mycket aggressiv typ av sjukdomen.

Nu finns en ny behandling mot neuroblastom av högriskvarianten tillgänglig. EU-kommissionen har godkänt den monoklonala antikroppsbehandlingen dinutuximab som säljs med namnet Unituxin.

Godkännandet gäller för barn mellan 1 och 17 år och läkemedlet ges till dem som redan påbörjat någon annan kemoterapi och som svarat på behandlingen samt genomgått autolog stamcellstransplantation. Antikroppen ska också ges tillsammans med tre andra läkemedel i en kombinationsbehandling.

Behandlingen ger flera svårare biverkningar och kan bland annat ge svåra smärtor som måste behandlas med intravenösa läkemedel. Unituxin kan även ge infusionsrelaterade biverkningsreaktioner som måste övervakas.

United Therapeutics som tillverkar läkemedlet har tidigare i år fått ett godkännande i USA för behandlingen som visat på en ökad överlevnad i kliniska tester.