Kol-behandling gav ökad livskvalitet

Boehringer Ingelheims nya behandling mot kol gav en ökad livskvalitet och även förbättrade lungfunktioner.

18 Aug 2015, kl 14:38
0

Patienter med kol fick signifikant förbättrad livskvalitet genom att använda den nyligen godkända behandlingen Spiolto Respimat. Behandlingen testades i två kliniska fas III-studier och resultaten har publicerats i Respiratory Medicine.

Förbättringen i livskvalitet mättes efter en skala, SGRQ, och sågs både när behandlingen jämfördes med placebo och med en behandling som innehöll tiotropium som är den ena komponenten i Spiolto Respimat. Den andra substansen är olodaterol. Båda dessa substanser finns på marknaden men då som behandlingar var för sig.

Studierna visade också att tolv veckors behandling gav förbättringar i flera av lungfunktionsmätningarna som undersöktes.