Annons

Nytt läkemedel mot
bröstcancer godkänt i USA

FDA har godkänt ett nytt läkemedel, lapatinib, mot svårbehandlad bröstcancer.Registreringsansökan är också inlämnad för Europa.

14 mar 2007, kl 12:11
0

Läkemedlet lapatinib, som i USA godkänts under namnet Tykerb, är en ny tilläggsbehandling för kvinnor med HER-2 positiv bröstcancer som inte svarat på behandling med trastuzumab (Herceptin).

Trastuzumab är idag det ledande läkemedlet vid den här typen av bröstcancer, men närmare en tredjedel av HER-2 positiva tumörer svarar inte på den behandlingen.

Lapatinib ska användas i kombination med capecitabin, (Xeloda).
Lapatinib riktar in sig både på HER-2 och också ett annat tillväxtfaktorprotein EGFR.

Godkännandet bygger på en studie i vilken 400 kvinnor med HER-2 positiv avancerad eller metastatisk bröstcancer ingick. Hälften av kvinnorna fick enbart lapatinib och den andra hälften kombinationsbehandling. 24 procent av kvinnorna som fick kombinationen svarade på behandlingen och 14 procent i gruppen som fick monoterapi.
Ingert Nilsson