Tummen upp
Åtta läkemedel rekommenderades godkännande vid CHMP:s februarimöte. Mötet var också den vetenskapliga kommitténs sista i London.

Nytt antibiotikum får klartecken i USA

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten har godkänt en ny behandling av läkemedelsresistenta infektioner.

28 Aug 2018, kl 09:52
0

Det nya antibiotikumet Xerava (eravacyklin) har godkänts av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för behandling av komplicerade intra-abdominella infektioner, meddelar företaget bakom läkemedlet, Tetraphase pharmaceuticals, på sin hemsida.

Eravacyklin är en tetracyklin-analog och ett bredspektrum-antibiotikum avsett för svåra infektioner orsakade av flera olika typer av bakterier – i många fall resistenta mot andra läkemedel. Läkemedlet ges intravenöst.

De vanligaste biverkningarna som rapporterades under de kliniska prövningarna var reaktioner vid infusionsstället, illamående och kräkningar. Eravacyklin kan ges utan dosjustering till patienter med njurproblem och till patienter som är allergiska mot penicillin.

Läkemedlet ska inte ges för behandling av komplicerade urinvägsinfektioner eller till patienter med överkänslighet mot andra tetracyklin-antibiotikum.

I slutet av juli i år fick eravacyklin positivt utlåtande från den europeiska läkemedelsmyndighetens rådgivande kommitté CHMP.