Annons
Nya rön ändrar behandling av resistent tbc
Foto: Istock

Nya rön ändrar behandling av resistent tbc

Fler med multiresistent tuberkulos kan räddas med ökad användning av nya läkemedel visar en stor studie.

10 sep 2018, kl 06:00
0

Annons

Många av de injektionsbehandlingar som brukar användas vid multiresistent lungtuberkulos har liten eller ingen effekt. Nyare behandlingar ger genomgående bättre behandlingsresultat och högre överlevnad än de traditionellt använda läkemedlen. Detta är några av de viktigaste slutsatserna av en stor internationell översyn av behandlingen av multiresistent tuberkulos. Studien publiceras nu i the Lancet och har redan lett till förändrade behandlingsrekommendationer från världshälsoorganisationen WHO.

Forskarna bakom studien hoppas nu att de nya rekommendationerna snabbt ska få genomslag världen över.

–  Med tanke på att vart och ett av de nya läkemedlen förbättrar andelen botade med så mycket som tio procent hoppas vi att nya kombinationer kan göra att uppåt 90 procent kan botas, sade forskaren Dick Menzies i ett uttalande när studien publicerades.

Dick Menzies är senior forskare vid forskningsinstitutet på McGill university health centre i Montreal i Kanada och var den som ledde studien.

I dagsläget kan bara lite mer än hälften av de 600 000 människor i världen som varje år insjuknar i multiresistent lungtuberkulos botas. Tillståndet orsakar omkring 240 000 dödsfall per år. De injektionsbehandlingar som ofta används kan också ge allvarliga permanenta biverkningar, bland annat hörselskador och njursvikt. Det finns därför ett stort behov av att förbättra behandlingen.

I den aktuella studien analyserade Dick Menzies tillsammans med kollegor i många länder data från 50 experimentella undersökningar och observationsstudier. Sammanlagt ingick data om 12 030 patienter med multiresistent lungtuberkulos i 25 länder.

Trots att det inte handlar om randomiserade studier ger den stora mängden data resultaten tyngd, framhåller forskarna. De såg att de nyare läkemedlen bedakilin, linezolid, senare generationers fluorokinoloner, klofazimin och karbapenemer gav signifikant bättre behandlingsresultat än äldre behandlingar. Flera av de traditionellt använda läkemedlen, bland andra pyrazinamid, gav ingen behandlingseffekt alls i studien.

När dessa resultat blev kända av WHO i somras reagerade hälsoorganet snabbt genom att meddela genomgripande förändringar av rekommendationerna för behandling av multiresistent tuberkulos. Bland annat rekommenderas orala behandlingar nu framför injektionsbehandlingarna.