Ny testmetod underlättar läkemedelsutveckling

En ny metod för att mäta hur effektivt celler tillverkar DNA-byggstenar
kan vara en bra grund för att utveckla nya läkemedel mot resistenta
bakterier och cancer. Det visar en studie från Stockholms universitet
och Karolinska institutet som publicerats i tidskriften Pnas.

5 jun 2012, kl 13:11
0

Annons

Det enzym som tillverkar DNA-byggstenar kallas RNR (ribonukleotidreduktas) och är ett målenzym för celldelningshämmande läkemedel. Enzymet är experimentellt svårt att hantera, men den nya metoden förenklar det arbetet. Den nya metoden kan användas i storskaliga tester för att hitta nya läkemedelssubstanser.

Redan när en tänkbar läkemedelskandidat identifieras kan den nya mätmetoden visa hur substansen kan hämma celldelningen, vilket underlättar vidareutveckling av läkemedlet.
– Metoden är både enkel och generell. Den kan användas för att hitta hämmare mot vilket RNR-enzym som helst från vilken sjukdomsalstrande mikroorganism som helst. För första gången kan vi nu använda storskaliga metoder för att leta efter helt nya antibiotikakandidater. I backspegeln kan man tycka att det är förvånansvärt att en liknande metod inte utvecklats tidigare för detta väletablerade målenzym för celldelningshämmande läkemedel, säger Britt-Marie Sjöberg, professor i molekylärbiologi vid Stockholms universitet, i ett pressmeddelande.

Med hjälp av den nya metoden har forskarna bland annat hittat substanser som dödar den antibiotikaresistenta bakterien Pseudomonas aeruginosa som orsakar sjukhussjuka och livshotande infektioner hos patienter med cystisk fibros.

Forskarna har i studien analyserat effekten av 1 364 substanser och fann att 27 substanser hämmade RNR-enzymets aktivitet drastiskt. Av de hämmande substanserna visade sig fyra även hämma tillväxten av Pseudomonas aeruginosa och två visade att den antibiotiska effekten sammanföll med sänkta nivåer av DNA-byggstenar i bakterien.