Annons

NOTISER

Ny kalciumantagonist skyddar njurar Efonidipin, en ny kalciumantagonist vars verkan skiljer sig väsentligt från andra i klassen, kan bevara njurfunktion hos hypertonipatienter med njursvikt, enligt japanska forskare. I februarinumret av American Journal of Hypertension rapporteras att efonidipin kan dilatera både afferenta och efferenta artärer i njurarna till skillnad mot traditionella kalciumantagonister som bara verkar på […]

18 feb 2003, kl 11:22
0

Ny kalciumantagonist skyddar njurar

Efonidipin, en ny kalciumantagonist vars verkan skiljer sig väsentligt från andra i klassen, kan bevara njurfunktion hos hypertonipatienter med njursvikt, enligt japanska forskare.
I februarinumret av American Journal of Hypertension rapporteras att efonidipin kan dilatera både afferenta och efferenta artärer i njurarna till skillnad mot traditionella kalciumantagonister som bara verkar på afferenta artärer.Värmevallningar påverkas av rökning

Cigarettrökning och fetma kan förvärra kvinnors värmevallningar under menopaus enligt en amerikansk studie.
I studien, som publicerades i Obstetrics and Gynecology, intervjuades totalt 1 087 kvinnor mellan 40-60 år.
Resultatet visar att kvinnor som rökte hade dubbelt så stor risk att få moderata eller svåra värmevallningar jämfört med de som aldrig rökt. Ett BMI på mer än 30 gav också fler värmevallningar än ett BMI mindre

Liberala stamcellsregler i Sverige

Enligt ett förslag från en statlig kommitté ska det uttryckligen vara tillåtet med terapeutisk kloning. Bara Storbritannien har så liberala regler. Däremot ska reproduktiv kloning vara förbjudet.
Kommittén föreslår också att det ska vara tillåtet att framställa befruktade ägg för forskningsändamål. I så fall måste Sverige reservera sig mot en artikel i Europakonventionen. Kristdemokraternas representant i kommittén reserverade sig mot de flesta besluten.FDA behöver mer tid för att behandla Iressa

Det amerikanska läkemedelsverket FDA vill ha mer tid på sig för att utvärdera Astrazenecas lungcancerläkemedel gefitinib (Iressa). Beslut kommer först i maj.
Samtidigt skärps varningarna för läkemedlet i Japan. Där har ett stort antal allvarliga biverkningar rapporterats och myndigheterna rekommenderar striktare användning och skärpt övervakning under den första månadens användning.Hälsoekonomiskt nätverk i Sverige

I höstas bildades, på initiativ av IHE, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, ett hälsoekonomiskt nätverk i Sverige. Anledningen är enligt IHE att Läkemedelsförmånsnämnden LFN kan komma att i större grad efterfråga hälsoekonomiska utvärderingar inför subventionerings- och prissättningsbeslut. IHE tyckte också att personer med hälsoekonomisk inriktning hittills har saknat fora för liknande diskussioner. Första mötet, i slutet av januari, handlade om just vilka hälsoekonomiska beslutskriterier som LFN kan och ska använda.Svensk Handel stödjer EU-mål om monopolet

Enligt nyhetsbrevet Pharma Online har näringslivsorganisationen Svensk Handel beslutat att gå in med ekonomiskt stöd till Krister Hanner, tidigare vd för Bringwell. Han står åtalad vid Stockholms tingsrätt för olaglig försäljning av receptfria läkemedel i Sverige, i en rättsprocess där EG-domstolen utreder om det svenska apoteksmonopolet är förenligt med EG-rätten. Organisationen ställer juridisk expertis till förfogande och arbetar sedan flera år för att häva apoteksmonopolet på receptfria läkemedel.Nya läkemedelsmål i Örebro

Läkemedelskommittén i Örebro län har offentliggjort sina mål för 2003. Användningen av protonpumpshämmare ska minska med 10 procent jämfört med 2002 och andelen Losec ska understiga 20 procent. I övrigt ska användningen av tiazider öka till minst 20 DDD, i åldersgruppen 75 år och äldre ska förbrukningen av NSAID under sista kvartalet 2003 ligga på riksgenomsnittet eller lägre, andelen Imigran av perorala triptaner ska minska med en femtedel och den parenterala användningen av antibiotika ska minska med fem procent, eller 2 000 DDD.