Nationell pandemigrupp samlad i dag
Pressträff med anledning av den nationella pandemigruppens möte. Fr v. Anders Tegnell, Folkhälsomyndigheten, Olivia Wigzell, Socialstyrelsen, Anneli Bergholm Söder, MSB, Catarina Andersson Forsman, Läkemedelsverket och Björne Olsson, Arbetsmiljöverket.

Nationell pandemigrupp samlad i dag

Det finns ingen pandemisk spridning av det nya coronaviruset i Sverige, men myndigheterna samlar sig.

6 mar 2020, kl 15:01
0

Som ett led i arbetet med att bekämpa det nya coronaviruset sars-cov-19 träffades i dag fredag den nationella pandemigruppen. Gruppen består av företrädare för Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, MSB, Läkemedelsverket, Arbetsmiljöverket och SKR, och har funnits i tio år sedan utbrottet av svininfluensan.

Vid en pressträff förtydligade Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson att det i nuläget inte finns någon pandemisk spridning av sars-cov-2 i det svenska samhället, men att han fann skäl att sammankalla pandemigruppen.

– Vi har diskuterat en gemensam lägesbild och fått redovisning om beredskapsläget och de utmaningar som finns. Det rör inte minst de kommunikativa utmaningarna ett sådant här utbrott innebär, sade han.

Ingen pandemi i nuläget

Vid pressträffen gav även stadsepidemiolog Anders Tegnell en dagsfärsk bild av läget. Den stora spridningen sker nu i Europa där Italien står för de flesta fallen. I stort sett alla konstaterade fall i Sverige, i nuläget 101 stycken, har koppling till personer som varit Italien i samband med sportlovet vecka 9.

– Med tanke på att inkubationstiden för de flesta som smittats i Italien gått ut har vi anledning att tro att vi får färre fall från Italien. Men det betyder inte att detta är över eller att smittan inte sprids i världen, sade Anders Tegnell.

I samband med hemkommande sportlovsfirare har det förekommit diskussioner om att stänga skolor för att begränsa smittspridningen, något som Folkhälsomyndigheten dock avrått ifrån.

– Det kan vara nödvändigt när man har en smittspridning som i till exempel Italien. Men det är inte adekvat när vi inte har en smittspridning i samhället, vilket vi inte har, sade Anders Tegnell.

– Eftersom vi inte har någon spridning i samhället skulle det heller inte ha någon effekt annat än att en del personer inte kan gå till jobbet.

Aktiv smittspårning mest effektivt

Den mest effektiva strategin i nuvarande läge av utbrottet är i stället att informera, identifiera smittade personer och arbeta med aktiv smittspårning. Hittills har ungefär 3 000 personer testats för coronaviruset. Om situationen förändras finns även planer för det.

– Vi kan få en situation som i Italien med begränsad smittspridning i samhället och vi arbetar mycket med att fundera på vad vi ska göra om det råkar hända i Sverige. I det läget tror jag att vi kan hantera det, vi har mycket på plats. Men det kommer i sådana fall inte att ske i morgon och kommer att bero på hur smittspridningen sker i resten av världen, sade Anders Tegnell.

Med på presskonferensen var också Läkemedelsverkets generaldirektör Catarina Andersson Forsman. En viktig roll för myndigheten i detta läge är att säkerställa att det finns tillgång till nödvändiga läkemedel. Läkemedelsvärlden har i flera artiklar belyst problemet med restnoteringar i största allmänhet. Nyligen lyftes även frågan av EU:s hälsoministrar med anledning av att många aktiva substanser, api:er, tillverkas i Kina och i provinserna Hubei och Zheijang som drabbats hårt av covid-19.

Inga restnoteringar ännu

I dagsläget finns dock inga inrapporterade restnoteringar om läkemedel kopplade till coronavirus-utbrottet, sade Catarina Andersson Forsman, vid pressträffen.

– Tillsammans med den europeiska läkemedelsmyndigheten ecdc har vi gått igenom alla essentiella läkemedel som produceras i Kina och säkerställt att vi har jämförbara läkemedel. Nu ska vi även titta på alla produkter som produceras i Indien för att förvissa oss om att vi har kontroll på situationen.

Senast två månader innan en befarad restsituation måste läkemedelsföretagen rapportera detta till Läkemedelsverket. Under coronavirus-utbrottet i Kina har stora delar av tillverkningsindustrin stängts ned, inklusive läkemedelsfabriker. Hur detta kommer att påverka den framtida tillgången på läkemedel som helt eller delvis producerats i Kina återstår att se. Läkemedelsvärlden har sökt Läkemedelsverket i frågan.