Mycket nytt mot kol

Sex nya läkemedel för behandling av andningsorganen är på väg att godkännas.

26 Feb 2014, kl 09:22
0

EMAs vetenskapliga kommitté, CHMP ger klartecken för sex nya respiratoriska läkemedel. Fyra av dem, GSKs Anoro, Laventair och Incruse samt Novartis Ulunar Breezhaler ska användas för att behandla vuxna patienters kol-symtom.

De två andra behandlingarna DuoResp Spiromax och BiResp Spiromax har fått positivt utlåtande av CHMP för både diagnosen kol och astma.

Att CHMP rekommenderar ett godkännande brukar i praktiken innebära att läkemedlen får marknadsföringstillstånd av EU-kommissionen som är den institution som formellt godkänner nya läkemedel.