Annons

MRSA ökar kraftigt

Spridningen av antibiotikaresistenta bakterier fortsätter. Under förra året anmäldes 1884 fall av MRSA. Det är en ökning med 19 procent.

8 maj 2012, kl 12:54
0

Annons

Anmälda fall av MRSA, meticillinresistenta gula stafylokocker har ökat varje år, men ökningen förra året var ovanligt hög.
Men på sjukhusen har MRSA mer än halverats sedan 2006, ungefär sju procent av de konstaterade fallen har smittats på svenska sjukhus 2011.

Däremot är det
många som smittats på sjukhus utomlands, andelen utlandssmittade som fick MRSA i samband med någon form av sjukhusvård utomlands är relativt större än andelen som smittats inom den svenska sjukhusvården.
En anledning till den stora ökningen kan vara att flera landsting på senare år infört screening på extra utsatta avdelningar.

Precis som MRSA
fortsätter antalet ESBL-fall att öka, 5666 fall förra året en ökning med 14procent jämfört med 2010.
Däremot minskade fallen med VRE, 122 en minskning med drygt 40 procent jämfört med 2010.