Montelukast inte bättre än salmeterol

Montelukast ger lika bra astmakontroll som salmeterol när de ges som tillägg till flutikason.

21 okt 2003, kl 15:56
1

Enligt en svenskledd studie som publicerades i fredagens BMJ ger tillägg av montelukast (Singulair) till flutikason (Flutide) lika bra astmakontroll som salmeterol (Seretide) när det läggs till flutikason.

Bland de patienter som fick montelukast uppnådde 20,1 procent den primära effektparametern, en akutisering av sin astma. Motsvarande siffra bland dem som fick salmeterol var 19,1 procent. Skillnaden var inte statistiskt signifikant. Däremot förbättrade salmeterol FEV (Forced Expiratory Volume) statistiskt bättre än vad montelukast gjorde ? båda som tillägg till flutikason.

Studien var en 52-veckors dubbelblind studie på 1490 patienter, 15-72 år gamla. De hade alla kronisk astma sedan minst et år tillbaka. Alla patienter fick flutikason, 747 fick tillägg av montelukast och 743 fick tillägg av salmeterol.

Författarna avslutar med att montelukast är minst lika bra som salmeterol och kan ses som ett tillägg till behandlingsarsenalen vid astma.

Studien sponsrades av MSD

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. detta ämnet innehåller mjölk….varför förklarar ni inte DETTA för 1 Lungläkare…så ATT de EJ ger till 1 Pat som är Aleergisk mot mjölk??Ni tänker,att DE ska veta det…Puttsan heller.Men jag blev aldrig BÄTTRE av Med..Jag blev bara sämre o sämre.Jag fick ALDRIG pengarna tillbaka.Men sämre blev jag i min Astma o Lungor.Tack. Mh .M.R