Annons

Monoklonal antikropp kan bromsa ms

Personer som nyligen drabbats av multipel skleros kan bli hjälpta av
alemtuzumab, en monoklonal antikropp som används i behandling mot
leukemi. Substansen tycks bromsa sjukdomen mer effektivt än dagens
medel mot ms, men biverkningarna är svåra.

23 okt 2008, kl 11:13
0

Annons

Det är brittiska och polska forskare som i ett gemensamt projekt har testat alemtuzumab som ingår i läkemedlet MabCampath på ms-patienter. I studien ingick 334 personer som haft sjukdomen i högst tre år. Personerna fick antingen injektioner med interferon beta-1a (44 µg tre gånger i veckan) som är gängse bromsbehandling vid ms, eller alemtuzumab (12 eller 24 mg/dag).

I ett tidigt skede av ms varierar patientens symptom över tid i så kallade skov. Resultaten som publiceras i tidskriften New England Journal of Medicine visade att alemtuzumab minskade skoven hos patienterna med 70 procent. Det är betydligt bättre än interferon beta-1a som ingår i läkemedel som Avonex och Rebif.

Alemtuzumab har tidigare testats på personer som varit sjuka i ms under en längre tid, men där har inte preparatet haft lika bra effekt. Med den nya studien visade också att nästan alla deltagare drabbades av biverkningar. De allvarligaste var autoimmuna reaktioner som leder till bland annat ökad blödningsrisk och giftstruma. Forskarna menar att vid aggressiva former av sjukdomen kan det ändå vara värt att ta de riskerna.

För att ytterligare bedöma riskerna och effekten med alemtuzumab ska ytterligare en internationell studie nu påbörjas. Där ska forskare i Stockholm, Umeå och Göteborg delta och totalt kommer tjugo svenska patienter att ingå.