Annons

Industrin och facket lobbar för ny prismodell

Ingen prisförhandling i vare sig apoteks- eller grossistled och låta
apoteken konkurrera genom service. Det ingår i den
prismodell som Sveriges Farmacevtförbund tillsammans med Lif, Föreningen för Generiska Läkemedel och
Läkemedelshandlarna föreslår för regeringen.

22 okt 2008, kl 12:48
0

Annons

Ett av förslagen i apoteksmarknadsutredningen är att apoteken genom egna förhandlingar med grossister ska kunna få ner sina inköpspriser på läkemedel och på så sätt öka sin försäljningsmarginal. Detta vänder sig nu både fack och industri emot. I ett gemensamt förslag tar de avstånd från prisförhandlingar för läkemedel som är subventionerade. Att låta apoteken själva sätta sina priser hindrar en bättre läkemedelsanvändning och är en nackdel för samhället menar de fyra aktörerna.

– Vårt mål är att patienterna och samhället ska gynnas av ormregleringen. Om apotek och grossister tillåts prisförhandla med varandra eller leverantörerna är risken att pengar som tjänas hamnar i fickorna på mellanhänder i stället för hos dem, säger Cecilia Bernsten, ordförande i Sveriges Farmacevtförbund.

Bakom förslaget står också Lif, Föreningen för Generiska Läkemedel och Läkemedelshandlarna och deras kritik mot förhandlingar är skarp. De vill i stället att TLV ska vara beslutande organ både för apotekens inköpspris och för priset som kunden betalar i butik. Priset på generika och patentskyddade produkter vill de ska sättas på samma sätt som idag.

Men att priset på läkemedel blir detsamma på alla apotek hindrar inte konkurrensen menar Cecilia Bernsten. Det butikerna får slåss med är i ställes service som längre öppettider, läkemedelsgenomgångar och informationstjänster till kunderna. För sådana tilläggstjänster ska apoteken få ersättning av staten. Storleken på ersättningarna skulle bestämmas av TLV efter förhandlingar med apoteksmarknadens parter.

I förslaget skriver man också att om apotek och grossister tar över den förhandlingsroll som nu ligger hos finansiärerna finns en stor risk för en oligopolsituation där tjänade pengar inte kommer samhället till gagn.

– Jag har vridit och vänt på den här frågan väldigt många gånger och tittat på vilka problem som finns i andra länder. För mig är en den här prismodellen den enda tänkbara om vi ska jobba mot en bättre läkemedelsanvändning, säger Cecilia Bernsten.