Momsbefriade naturläkemedel
fördel för Apoteket

Att naturläkemedel som förskrivs på recept är momsbefriade innebär en konkurrensfördel för Apoteket AB. Receptbelagda naturläkemedel kan nämligen bara expedieras på apotek.

27 okt 2002, kl 00:00
0

Samtliga läkemedel som förskrivs av läkare är enligt Läkemedelslagen momsbefriade. Även de hundratalet naturläkemedel som sedan mitten av 90-talet godkänts av Läkemedelsverket. Något Apoteket missat tills en påläst kund för en tid sedan påpekade hur det förhöll sig.

Billigare på apoteket
Men det som varit en miss från Apotekets sida och som man nu rättat till innebär att företaget får en konkurrensfördel när det gäller dessa medel. Det råder visserligen fri försäljning för naturläkemedel, men enligt avtalet med staten är det enbart Apoteket som kan expediera dessa då de förskrivs på recept. För dyrare naturläkemedel som används under lång tid kan det handla om några hundralappar om året om läkaren förskriver medlet.
Åke Färnlöf på Hälsokostrådet som idag har drygt 200 anslutna butiker menar att det här hämmar konkurrensen.
– För producenterna är det förstås bra, men distributionsledet kan förlora på det i förlängningen.
Idag säljs det naturläkemedel och naturmedel för drygt en miljard kronor om året. Av den miljarden sålde Apoteket för cirka 170 miljoner.
I den retroaktiva utredning som nu pågår har man funnit mycket få recept på naturläkemedel. Den svenska läkarkåren har, i alla fall hittills, inte varit så benägen att förskriva dessa medel.