Annons

Mindre pengar till Apotekens Service

TLV tycker att apotekens avgift till servicebolaget ska sänkas. En sänkning som inte äventyrar Apotekens Service arbete, menar myndigheten.

23 jan 2012, kl 12:01
0

Annons

Apotekens Service AB ansvarar för att apoteken har tillgång till registerdata för att hantera recept, till exempel högkostnadsdatabasen och receptregistret. Vad apoteken ska betala för den servicen bestämmer TLV.
Idag betalar apoteken 2.21 kronor per receptorderrad, nu föreslår TLV att avgiften sänks till 2 kronor. Det skulle minska apotekens totala kostnad med 16 miljoner kronor om året. Men inte, menar TLV, äventyra servicebolagets möjlighet att leverera IT-infrastruktur med bra kvalitet.
Vad Apotekens Service AB och andra anser har de fram till den 10 februari på sig att tala om.