Annons

Metadon kräver allt fler liv

Antalet personer som dör på grund av behandling med det
narkotikaklassade läkemedlet metadon ökar. Det visar färska siffror
från Folkhälsoinstitutet. Men behandlingen är bra säger svenska läkare.

7 okt 2008, kl 10:40
0

Annons

Det blir allt vanligare att heroinmissbrukare behandlas med narkotikaklassade preparat som metadon eller buprenorfin. Kritiker har länge hävdat att det är dåliga alternativ eftersom preparaten bara ersätter heroinet med ett annat missbruk. Metadon läcker också ut på marknaden och säljs illegalt vilket försvårar kontrollen.

Nu får kritikerna stöd av nya siffror som Folkhälsoinstitutet har tagit fram. De visar att antalet metadonrelaterade dödsfall ökade från 29 till 55 individer mellan 2006 och 2007. Dödsfallen som kopplas till metadonbruk kryper också ner i åldrarna och har låg 2007 på 35 år jämfört med 40 året innan.
–    Siffrorna är mycket alarmerande säger Abit Dundar, Socialstyrelsens expert på missbruksfrågor till Dagens Nyheter.

Men att dra ner på antalet personer som får metadon är inte ett bra alternativ menar flera av dem som arbetar med metadonprogram. Lars Blomström är chefsöverläkare på Maria Beroendecentrum i Stockholm och han säger att under rätt omständigheter är en metadonbehandling det allra bästa.
–    Självklart är det ett misslyckande varje gång någon dör under en behandling men som vid all läkemedelsbehandling måste man väga fördelarna mot nackdelarna. Sedan Socialstyrelsen lättade på restriktionerna för förskrivning av metadon har dödstalen bland heroinmissbrukarna sjunkit betydligt, säger han.

Metadon är inte en förstahandsbehandling utan sätts ofta in efter att patienten provat psykosociala metoder och ibland också buprenorfin. Det handlar ofta om personer med ett tungt missbruk som hållit på länge, en grupp där risken att dö är hög redan från början. För de som följer sitt program med metadon eller buprenorfin går behandlingen ofta bra.

Problemen uppstår när patienterna avviker från instruktionerna och till exempel missbrukar alkohol eller benzodiazepiner parallellt.  I början av behandlingen går patienterna på täta kontroller vilka med tiden glesas ut och det egna ansvaret ökar.
–    Meningen är ju att dessa personer ska kunna ha ett normalt fungerande liv med arbete och sociala kontakter. Det blir väldigt svårt om de ska gå på kontroller och lämna urinprov varenda dag under flera år, säger Lars Blomström.

Ett annat problem är att den illegala försäljningen av metadon också ökar. Nästa vecka ska Socialstyrelsen träffa berörda läkare för att diskutera problemet med metadon på den svarta marknaden.