Annons

Ingen tydlig effekt av influensavaccin hos barn

Barn under fem år som vaccinerats mot influensa ligger på sjukhus och
går till läkare lika ofta som de som inte blivit vaccinerade. Det visar
resultat från en amerikansk studie som gått igenom data från två
säsonger av influensa.

7 okt 2008, kl 12:30
0

Annons

I USA rekommenderar myndigheterna att alla barn mellan 6 månader och 5 år vaccineras mot influensavirus. Forskare vid universitetet i Rochester följt 414 barn under fem år som utvecklat influensa under säsongerna 2003-2004 eller 2004-2005. Barnen hade antingen sökt vård på sjukhus eller på vårdcentraler. Dessa sjuka barn jämfördes med 5000 barn från samma område som inte hade vaccinerats mot influensa.

Efter att forskarna hade korrigerat för faktorer som kroniska sjukdomar, tidpunkten för vaccinering, och sjukförsäkring såg de ingen skillnad. De barn som vaccinerats klarade sig inte bättre från influensa utan blev lika sjuka som de. Resultaten publiceras i oktobernumret av Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine.

Forskarna skriver själva i en kommentar att en av anledningarna till att vaccinering inte tycks ha någon effekt på influensa är att vaccinet inte var riktat mot just den typ som barnen smittats av. Mellan 2003 och 2004 tillhörde 99 procent av de influensavirus som cirkulerade i USA varianter av influensa A-virus men bara 11 procent var av just den typ som vaccinet riktade sig emot. De avslutar med att säga att mer studier behövs för att avgöra hur effektivt vaccinering är, liksom ytterligare forskning för att ta fram väl fungerande vaccin.