Läkemedelskongressen

Kamp mot förfalskade läkemedel på två fronter

Ekonomisk vinning, behov av läkemedel och missbruk bakom handel med läkemedel utanför den legala kedjan.
9 nov 2017, kl 06:55

Nya regler kan ge färre medicintekniska produkter

Effekten av ökade krav på granskning av produkter och anmälda organ diskuterades på Läkemedelskongressen.
8 nov 2017, kl 07:01

Samarbete gav pris för bästa patientinformation

App, patientutbildning och personliga möten för läkemedel som behandlar förmaksflimmer vann pris.
7 nov 2017, kl 12:55
Annons
Läkemedelskongressen 2017

Så vill ministern förbättra välfärden

Mer samverkan och bättre tillvaratagande på synergieffekter är socialminister Annika Strandhälls recept för en mer personcentrerad hälso- och sjukvård.
7 nov 2017, kl 12:05
Läkemedelskongressen 2017

“Samverkan kan låta självklart”

Men det finns mycket kvar att göra för att det verkligen ska hända, menar Karin Meyer inför årets Läkemedelskongress med samverkan som tema.
30 okt 2017, kl 11:56

Nytt pris ska belöna patientvänlig information

Apotekarsocieteten lanserar ny tävling för att uppmuntra till bättre information om läkemedel och behandling.
1
19 jun 2017, kl 13:05