Max 10 miljoner till narkolepsidrabbad

Ett förslag på utformningen av statens ersättning till de som insjuknade i narkolepsi av Pandemrix ska nu ut på remiss.

27 Maj 2014, kl 09:12
0

Hittills har 352 personer ansökt hos Läkemedelsförsäkringen om att få sambandet mellan vaccin och sjukdomen narkolepsi erkänd och därmed få ersättning. Av de som ansökt hade 216 godtagits till och med mars 2014.

Men ersättningen från Läkemedelsförsäkringen har begränsningar vilket är skälet till att regeringen och Socialdemokraterna 2012 kom överens om att ungdomar som drabbades av narkolepsi efter vaccinering och som var under 20 år vid första vaccinationstillfället skulle garanteras en ersättning på maximalt 10 miljoner kronor.

De här begränsningarna i ålder och maxbelopp har Narkolepsiföreningen kritiserat, men de finns kvar i det förslag som nu går ut på remiss. 

I den promemoria som nu går ut på remiss föreslås att Kammarkollegiet blir den instans som fattar beslutet om eventuell statlig ersättning för de individer som ansöker om detta. Den första juli nästa år föreslås lagen träda i kraft.