Annons

Marknaden löser inte resistenshotet

Ett viktigt resultat från antibiotikakonferensen i Uppsala som pågått i tre dagar är att läkemedelsindustrin tydligt talade om att investeringarna i forskningen kring antibiotika måste frikopplas från försäljningen. Det menar ordförande för konferensen Otto Cars. Den samsynen, att lämna det marknadsstyrda systemet gör att det nu finns en plattform att utgå ifrån, säger Otto Cars.

8 sep 2010, kl 19:30
0

Annons

 Den stora utmaningen inför tredagarskonferensen om antibiotikaresistens i Uppsala var att finna vägar för hur världssamfundet ska få fram billiga nya antibiotika som dessutom ska säljas så lite som möjligt.
? Och det blev tydligt att den här forskningen inte kan vara marknadsstyrd, säger Otto Cars ordförande för ReAct, det internationella nätverket mot antibiotikaresistens.

Under konferensen
Global Need for Effective Antibiotics kom man också närmare hur den här behovsstyrda forskningen ska komma igång.
Det gäller att finna en struktur som gör det möjligt för läkemedelsindustrin, akademierna, forskare och regeringar att dela kunskap, risker och belöning.
? Vi behöver finna en struktur som skiljer på belöning och försäljning, sa professor Anthony So från Duke University som suttit ordförande i en av konferensens fyra arbetsgrupper.

Under Sveriges
EU-ordförandeskap 2009 arrangerades en konferens i Stockholm, för att sätta igång arbetet att finna lösningar på läkemedelsfrågan. Konferensen som avslutades igår i Uppsala var en uppföljning, men den här gången vidgades perspektivet till att omfatta hela världen.
? För antibiotikaresistens är ett globalt problem och drabbar främst de mindre utvecklade länderna påpekade ordförande för konferensen Otto Cars i sitt slutanförande.
-100 000 barn dör årligen i Sydostasien pågrund av resistens. Det här är ett globalt problem som hindrar utvecklingen och människors rätt till hälsa.
På konferensen deltog representanter från hälsoministerier från flera länder, liksom representanter för världshälsoorganisationen WHO och läkemedelsindustrin. Totalt var 45 länder representerade.
? En stor leverans vid mötet var att den europeiska läkemedelsindustrin genom Lifs ordförande Richard Bergström gjorde klart att man är beredd att lämna det marknadsstyrda systemet när det gäller antibiotika, säger Otto Cars när mötet avslutats.
? Det är inte förlängda patenttider som är lösningen här.
Med den samsynen finns nu förutsättningar menar Otto Cars att gå vidare.
? Det innebär att vi nu kan jobba med att hitta formerna för dela risker, samarbeta kring forskning men också belöningen som inte kan vara försäljningen, eftersom den måste vara mycket återhållsam.
? Jag tror att processen har kickat igång nu och är överraskad över hur långt vi kom.

Nästa steg
säger Otto Cars är att nätverket ReAct nu kommer att erbjuda nya forum för olika specifika områden till exempel titta på hur man kan konstruera olika affärsmodeller.