Annons
Många handlare kollade inte ålder på unga kunder
Sedan 2009 får cirka 2000 receptfria läkemedel säljas på andra ställen än apotek.

Många handlare kollade inte ålder på unga kunder

Vid en tillsyn av försäljningen av receptfritt i vanlig handel missade nästan hälften ålderskontrollen.

26 sep 2019, kl 16:18
0

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Västerås gjorde nyligen en tillsynsrunda bland 42 butiker, kiosker och mackar som säljer receptfria läkemedel. Nästan hälften av försäljarna missade att fråga unga kunder efter legitimation.

När receptfria läkemedel säljs någon annanstans än på apotek gäller åldersgränsen 18 år. Den som säljer måste förvissa sig om att kunden har uppnått rätt ålder. Därför använde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Västerås så kallade kontrollköp. Det innebär att personer som fyllt 18 år men kan uppfattas som yngre får agera kunder.

– Vår kontrollant kunde köpa läkemedel från 19 butiker utan att behöva visa legitimation, vilket vi tycker är ett dåligt resultat. Vi såg ingen skillnad mellan stora affärskedjor eller små aktörer, säger Annelie Collander på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i ett pressmeddelande.

Alla butiker fick information om tillsynen och resultatet direkt efter kontrollköpet och i de butiker som sålt läkemedel gjordes ett återköp. Förvaltningen kommer att göra uppföljande kontrollbesök i de butiker som inte frågade efter legitimation.

Brister finns i hela landet

En enkätundersökning som Läkemedelsverket genomförde i fjol visade, som Läkemedelsvärlden då rapporterade, att Västerås ingalunda är den enda kommun i landet där många butiker bryter mot regelverket om läkemedelshandel. Rapporten byggde på en enkätstudie som besvarats av 215 av landets 290 kommuner.

Enkätstudien visade dels att många kommuner inte alls hade kommit i gång med sin tillsyn av den receptfria handeln utanför apotek. Och dels att en dryg femtedel av de handlare som ändå kontrollerades hade olika brister. Det handlade bland annat om dålig skyltning om åldersgränsen, att läkemedlen exponerades på ett olämpligt sätt och att butikerna sålde läkemedel trots att hållbarhetstiden gått ut.

Annika Babra, chef för Läkemedelsverkets enhet för apotek och receptfri handel, framhåller att Läkemedelsverket inte har mandat att ställa krav på kommunernas tillsyn, men däremot ett uppdrag att stödja och stimulera dem att utveckla sitt tillsynsarbete.

– Det är väldigt bra när kommunerna är ute och kontrollerar. Det har ett signalvärde och påtalar för handlarna att det är viktigt att följa de lagar och regler som gäller för att få sälja läkemedel, säger hon.

Efter enkätstudien har myndigheten gjort vissa insatser för att få mer fart på den kommunala tillsynen.

– Bland annat har vi tagit ny kontakt med kommuner som inte svarade på enkäten eller som då inte hade kommit i gång med sin tillsyn för att höra om vi kan bistå dem ytterligare, säger Annika Babra.

– Andra åtgärder är att vi tar fram en webbaserad utbildning för kommunernas tillsynshandläggare som de kan ta del av när det passar dem, samt att vi i vår kommer att arrangera sex regionala träffar där kommunernas representanter kan träffas och utbyta erfarenheter.