Annons

Majoritet recept avser utbytbara läkemedel

Drygt 60 procent av de recept som expedieras gäller produkter som ingår i en utbytesgrupp. Det framgår i en uppföljning av de första 15 månaderna med läkemedelsreformen.

17 maj 2004, kl 13:33
0

Priserna på läkemedel utan patentskydd sjönk sedan reformen med generisk substitution infördes i oktober 2002 till december 2003 med 27 procent.

Prisfallet förklaras främst av priskriget inom fyra substansgrupper, omeprazol, simvastatin, felodipin och citalopram.

För övriga icke-patentskyddade läkemedel sjönk prisnivån med cirka fem procent enligt den beräkning som Läkemedelsförmånsnämnden, Apoteket och Landstingsförbundet gjort i en uppföljning av de första 15 månaderna med läkemedelsreformen.

I genomsnitt har prisnivån totalt sjunkit med cirka tio procent under perioden.
Av samhällets totala läkemedelsnota står expeditioner inom utbytesgrupperna för ungefär 58 procent, konstateras i rapporten.