Annons

?Låt oss hoppas att Lillys version är den rätta?

ZYPREXA; LÄKEMEDELSVÄRLDENS REPLIK PÅ LILLYS OCH LIF:S INLÄGG (SE LÄNKAR TILL HÖGER)

1 dec 2005, kl 00:05
0

Annons

Är det Furberg gett uttryck för korrekt i frågan om Zyprexa är det skrämmande och ett tecken på att industrins rörelse mot ökad öppenhet inte kommit så långt som man kan önska. För patienternas skull är förhoppningsvis Lillys version den som bäst överensstämmer med verkligheten. Lilly har gått i första ledet i en föredömlig utveckling mot ökad transparens, och det agerande Curt Furberg beskriver vore helt oförenligt med detta.

Lilly menar i sin replik att Läkemedelsvärlden gjort sig skyldig till ett pressetiskt fel eftersom vi publicerat ?en enskild persons felaktiga påståenden utan att först gå igenom relevanta fakta?.


Det är något oklart vad man åsyftar. I en intervju måste den som frågas ut naturligtvis citeras. Det faller på sin egen orimlighet att redaktionen skulle faktagranska varje enskilt uttalande, eller bara tillåta kontroversiella utspel om de föregåtts av en extensiv faktaredovisning. Däremot måste den som angrips naturligtvis få bemöta kritiken. Det är en pressetisk grundsats ? som vi också uppfyller.

På grund av kritikens dignitet var det olyckligt att Lilly inte fick komma till tals i samma nummer av den tryckta tidningen som intervjun med Curt Furberg publicerades i, och vi beklagar detta. Av praktiska skäl var det inte genomförbart, men vi angav tydligt att Lilly skulle beredas utrymme för replik i nästkommande utgåva. För Läkemedelsvärlden är det en självklarhet att båda sidor måste få komma till tals och presentera sina bästa argument.

Richard Bergström menar att det är orättvist att angripa just Lilly för hemlighetsmakeri. Vi väntar andäktigt på att få veta vilka företag som det inte vore orättvist att kritisera i detta avseende.

Nils Bergeå
Apotekare, t f chefredaktör, Läkemedelsvärlden